Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Włodzimierz KULESZYŃSKI (1903-1964)
Kontakt

Informacje: Kol. mgr inż. Włodzimierz Kuleszyński ukończył studia wyższe na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, specjalizując się w technologii środków żywności. Zarówno studia, jak i praca zawodowa uczyniły Go wybitnym specjalistą przemysłu spożywczego, w tym zwłaszcza przemysłu mięsnego. Przed II wojną światową swoją pierwszą pracę zawodową rozpoczął m.in. jako kierownik działu mięsnego w Centralnym Laboratorium Polskiego Związku Bekonowego. Bezpośrednio po wojnie, z ramienia Ministerstwa Przemysłu i Handlu przejmował zakłady i organizował polski przemysł konserwowy. Był dyrektorem technicznym Centralnego Zarządu Przemysłu Konserwowego. Następnie po przejściu do Ministerstwa Żeglugi, kierował przemysłem rybnym. Zorganizował służbę kontroli standaryzacyjnej i został powołany na stanowisko dyrektora Centralnego Inspektoratu Standaryzacji. W końcowych latach swojej pracy zawodowej był pełnomocnikiem do spraw budowy, a następnie pierwszym dyrektorem Zakładów Mięsnych ?Służewiec? w Warszawie. Całym sercem, intelektem i działalnością był ściśle związany z naszym Stowarzyszeniem. Należał do grona jego współorganizatorów i współzałożycieli: uczestniczył w Zebraniu Organizacyjnym w dniu 19 czerwca 1946 r. i wniósł szczególny doniosły osobisty wkład w utworzenie Stowarzyszenia, co nastąpiło na I Walnym Zjeździe Delegatów, w dniu 12 listopada 1946 roku. Zjazd ten wybrał Go na pierwszego prezesa naszego Stowarzyszenia na lata 1946Đ1948. w latach 1948Đ1953 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego SITSpoż. Był znakomitym organizatorem o bystrym umyśle i śmiałości inicjatywy, a jednocześnie człowiekiem niezwykle koleżeńskim, uczynnym, szczerym i bezpośrednim. W czasie I Kongresu Techników Polskich (Katowice, 1946) przewodniczył Sekcji Przemysłu Spożywczego i Chłodniczego; uchwalono wówczas wiele istotnych wniosków, które stopniowo weszły do praktyki przemysłu spożywczego. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wyróżniony licznymi odznaczeniami.