Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Jan KOSTRZEWA (1925-2006)
Kontakt

Informacje: Kol. inż. Jan Kostrzewa ukończył studia wyższe w 1950 roku na Wydziale Przetwórstwa Rolnego w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi. Zaraz po studiach podjął pracę zawodową w spółdzielczym Zakładzie Przetwórstwa Warzywnego w Turku na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw technicznych. Przeniesiony w 1951 r. do pracy w Centrali Spółdzielni Ogrodniczych w Warszawie, pełnił kolejno funkcje inspektora i kierownika działu kontroli technicznej, a następnie kierownika działu technologicznego. W 1961 r. objął stanowisko dyrektora Biura Przetwórstwa CSO, a w 1970 r. został wybrany wiceprezesem Zarządu Centrali Spółdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich i pełnił tę odpowiedzialną funkcję przez wiele lat. W pracy zawodowej wyróżniał się ogromnymi osiągnięciami twórczymi. W wyniku Jego inspiracji i aktywnych działań powstał poważny potencjał przetwórczy przedsiębiorstwa ?Hortex?, głównie w dziedzinie zamrażalnictwa owoców i warzyw. Były to zakłady bardzo nowoczesne, liczące się w skali europejskiej i światowej przeznaczające większość swoich wyrobów na eksport. Członek SITSpoż. od 1950 roku. Pełnił kolejno m.in. następujące funkcje społeczne: przewodniczącego Koła Zakładowego w CSOiP i zastępcy przewodniczącego Sekcji Przemysłu Owocowo-Warzywnego przy Zarządzie Głównym. Był przez wiele lat członkiem Zarządu Głównego, a w latach 1983Đ1990 wybrano Go na stanowisko wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego SITSpoż. Dla ruchu stowarzyszeniowego pozyskał dużą liczbę zdolnych członków, którzy aktywnie pracują w różnych ogniwach Stowarzyszenia. Obecnie działa w Klubie Seniora i Środowiska Mazowieckiego Wojewódzkiego Oddziału SITSpoż. Za osiągnięcia zawodowe i społeczne otrzymał wiele odznaczeń państwowych i resortowych, w tym m.in. Sztandar Pracy II klasy, Krzyż Oficerski OOP oraz Złotą Odznakę NOT i Odznakę Honorową SITSpoż. W 2004 roku SITSpoż. nadało Mu najwyższą Godność - Członkostwo Honorowe.