Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Jadwiga KONOPNICKA
Kontakt

Informacje: Kol. inż. Jadwiga Konopnicka ukończyła w 1959 roku wyższe studia na Wydziale Ogólno-Rolnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu uzyskując tytuł inżyniera w specjalizacji przetwórstwa rolnego. Całą swoją wieloletnią, rozpoczętą w 1960 roku, pracę zawodową poświęciła przemysłowi drobiarskiemu, pracując nieprzerwanie w Opolskich Zakładach Drobiarskich, początkowo na stanowisku instruktora ds. drobiarskich, następnie kierownika Działu Wylęgu i Hodowli Piskląt oraz przez 12 lat zastępcy dyrektora ds. surowcowych. Członek SITSpoż. od 1971 roku, początkowo aktywnie pracowała w Kole Zakładowym przy Opolskich Zakładach Drobiarskich, a od 1973 roku w zarządzie OW SITSpoż. w Opolu, pełniąc w nim kolejno funkcje: członka Zarządu, sekretarza i wiceprzewodniczącej, a w kadencji 1994-1998 była przewodniczącą Zarządu OW naszego Stowarzyszenia w Opolu. Współorganizator wielu ogólnych zebrań OW SITSpoż. w Opolu, konferencji n.t. żywienia oraz wystaw produktów spożywczych Opolszczyzny. Brała udział w kursach resortowych oraz w zagranicznych wyjazdach do Niemiec, Francji i Holandii. Zdobytą wiedzę i doświadczenie przekazywała współpracownikom oraz kontrahentom, organizując zaplecze surowcowe dla nowobudowanych zakładów drobiarskich. Wieloletni członek Rady Wojewódzkiej NOT, współorganizator i członek jury konkursu ?Najlepszy Produkt Opolszczyzny?. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej odznaczona m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Zasłużona dla Przemysłu Spożywczego, dla m. Opola i woj. Opolskiego, Złotą i Srebrną Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż. W 2002 roku nasze Stowarzyszenie nadało Jej najwyższą Godność Đ Członkostwo Honorowe.