Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Rozalia KOKOSZKA

Informacje: Kol. mgr Rozalia Kokoszka ukończyła w 1952 roku studia wyższe na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskując tytuł magistra biologii. Podczas swojej trzydziestokilkuletniej pracy zawodowej była zatrudniona w różnych jednostkach organizacyjnych przemysłu spożywczego we Wrocławiu, m.in. na stanowiskach: głównego technologa, kierownika fabryki chleba oraz nauczyciela w Technikum Przemysłu Spożywczego Była autorem wielu norm zakładowych w produkcji piekarskiej oraz współautorem technologii produkcji pieczywa chrupkiego. Członek SITSpoż. od 1960 roku, początkowo pracowała w kole zakładowym w przemyśle piekarskim (1960-63), a następnie, od 1963 roku przez kilka dziesięcioleci w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego naszego Stowarzyszenia we Wrocławiu. Organizator i współorganizator licznych konferencji, kursów i seminariów naukowo-technicznych, m.in. związanych z promocjami produktów spożywczych, aktywny uczestnik we wszystkich pracach Zarządu OW. Członek Koła Seniorów oraz Koła Członków Indywidualnych przy Zarządzie OW SITSpoż. we Wrocławiu. Za wyniki osiągnięte w pracy zawodowej i społecznej otrzymała m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Odznakę NOT i Honorową Odznakę SITSpoż. Godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzymała w 1998 roku.