Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Tadeusz KACZMAREK (1921 - 1995)
Kontakt

Informacje: Kol. dr inż. Tadeusz Kaczmarek ukończył studia inżynierskie na Wydziale Przetwórstwa Rolnego Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi (1949 r.), a studia magisterskie na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Poznańskiego (1951 r.). W 1975 r. po pozytywnej obronie pracy doktorskiej otrzymał stopień naukowy doktora. Pracę zawodową (w rachunkowości rolnej) rozpoczął już w czasie II wojny światowej. Równocześnie działał wtedy w ruchu oporu i w tajnym nauczaniu na terenie obecnego woj. łódzkiego. Po wojnie i po ukończeniu studiów inżynierskich rozpoczął w 1950 r. w Poznaniu pracę w Zakładach Piwowarskich, z którymi był związany zawodowo przez 33 lata (do 1983 r.). w Zakładach tych zajmował kolejno stanowiska: piwowara, głównego technologa, głównego mechanika, kierownika zakładu i zastępcy dyrektora przedsiębiorstwa ds. technicznych. W latach 1974Đ1983 objął stanowisko kierownika placówki naukowo-badawczej przemysłu słodowniczego, umiejscowionej w Zakładach Piwowarskich w Poznaniu. Członek SITSpoż. od 1951 roku. Pełnił w naszym Stowarzyszeniu wiele odpowiedzialnych funkcji społecznych, m.in. był przewodniczącym kół zakładowych, długoletnim przewodniczącym Sekcji Piwowarskiej oraz sekretarzem i wiceprzewodniczącym Zarządu OW SITSpoż. w Poznaniu, przewodniczącym Komisji Kształcenia Kadr Technicznych oraz przewodniczącym Zespołu Rzeczoznawców przy Zarządzie OW SITSpoż. w Poznaniu. Członek Komisji Doskonalenia Kadr Inżynieryjno-Technicznych przy Zarządzie Głównym NOT. Delegat SITSpoż. i aktywny uczestnik pięciu kolejnych Kongresów Techników Polskich. Szczególnie aktywny w zakresie podwyższania wiedzy wśród pracowników przemysłu oraz organizowania szkoleń, sympozjów krajowych i międzynarodowych. Autor kilkudziesięciu publikacji w technicznych czasopismach branżowych i książki o polskich browarach i piwach, współautor podręcznika i poradnika dla przemysłu piwowarskiego. Posiadał trzy patenty. Działacz społeczny, wspaniały Kolega, zawsze w swoim działaniu mający na uwadze dobro drugiego człowieka. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wyróżniony licznymi odznaczeniami, w tym m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż. Godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzymał w 1986 roku.