Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Tomasz JEŻ (1932 - 1997)
Kontakt

Informacje: Kol. mgr inż. Tomasz Jeż ukończył studia wyższe na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, specjalizując się w technologii produktów zwierzęcych Pracę zawodową rozpoczął w 1956 roku w Zakładach Mięsnych w Toruniu. W okresie 1959 - 1962 był zastępcą dyrektora do spraw technicznych w Zakładach Drobiarskich w Toruniu, skąd w 1963 r. został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw technicznych i produkcyjnych w Zjednoczeniu Przemysłu Drobiarskiego w Warszawie Podczas kilkunastu lat pracy w przemyśle drobiarskim osobiście przyczynił się do tego, iż krajowy przemysł drobiarski ogromnie się rozwinął i osiągnął wysoki poziom nowoczesności, a w jego zakładach zostały wdrożone nowoczesne technologie oraz zainstalowane wysokowydajne, zmechanizowane linie produkcyjne. Autor licznych rozwiązań projektowych, ekspertyz i publikacji w czasopismach technicznych, współautor podręcznika z zakresu maszyn i urządzeń przemysłu drobiarskiego. Członek SITSpoż. od 1956 roku, w okresie 1962 - 1975 pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Drobiarstwa przy Zarządzie Głównym. W 1975 r. Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia wybrał Go Sekretarzem Generalnym SITSpoż., którą to odpowiedzialną funkcję - zgodnie z decyzjami wyborczymi kolejnych Zjazdów Delegatów - z powodzeniem pełnił nieprzerwanie ponad dwadzieścia lat. Zjazd Delegatów w 1994 r. po raz kolejny wybrał Go na stanowisko Sekretarza Generalnego (na kadencję 1994 - 1998), w czasie której niespodziewanie zmarł. Dzięki Jego aktywnej pracy i inspiracji powstały, bądź znacznie rozwinęły się nowe kierunki działalności stowarzyszeniowej, m.in. racjonalizacja i orzecznictwo techniczne, a struktury organizacyjne i metody pracy SITSpoż. były właściwie dostosowywane do zasadniczych zmian i przeobrażeń społeczno-gospodarczych w naszym kraju. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP oraz Złotą Odznaką NOT i Honorową Odznaką SITSpoż. Za osobiste zasługi w rozwijaniu polsko-węgierskiej współpracy naukowo-technicznej w dziedzinie przemysłu spożywczego otrzymał w 1991 roku godność Honorowego Członka Węgierskiego Naukowego Stowarzyszenia Przemysłu Spożywczego (METE).