Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Jan HATTOWSKI (1908 - 1972)
Kontakt

Informacje: Kol. mgr inż. Jan Hattowski studiował na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, po specjalizacji, odbytej pod kierunkiem Prof. W. Dąbrowskiego, uzyskał stopień magistra inżyniera technologii żywności. Po wojnie, w 1945 roku rozpoczął pracę zawodową w Ministerstwie Aprowizacji i Handlu jako radca do spraw przemysłu tłuszczowego. Wkrótce potem poświęcił się wyłącznie organizowaniu i rozwojowi branżowej prasy technicznej w dziedzinie przemysłu spożywczego. Jego ogromną zasługą było utworzenie już w początku 1947 r. pierwszego czasopisma ogólnobranżowego -miesięcznika ?Przemysł Spożywczy?, który od blisko 60 lat jest do dzisiaj głównym organem SITSpoż. J. Hattowski był nie tylko założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym ?Przemysłu Spożywczego?, lecz redagował również miesięcznik ?Gospodarka Mięsna?. Członek założyciel SITSpoż. W pierwszej kadencji Zarządu Głównego SITSpoż. (1946-1948) był Wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Đ aż do utraty zdrowia w 1966 r. Đ konsekwentnie walczył o upowszechnienie idei ruchu stowarzyszeniowego w przemyśle spożywczym, w którego rozwój był całkowicie i bez reszty zaangażowany. Na I Kongresie Techników Polskich w Katowicach w 1946 r. J. Hattowski wygłosił w Sekcji Przemysłu Spożywczego dwa referaty: ?Zagadnienia surowcowe w Planie Trzyletnim? oraz ?Przemysł Tłuszczowy?. Za osiągnięcia w pracy społecznej wyróżniony m.in. Złotą Odznaką NOT i Honorową Odznaką SITSpoż. Godność Honorowego Członka naszego Stowarzyszenia otrzymał w 1969 roku.