Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Mieczysław GŁÓDŹ (1906 - 1984)
Kontakt

Informacje: Kol. mgr inż. Mieczysław Głódź ukończył Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie (1931 r.), specjalizując się w technologii mleczarstwa. Był znakomitym fachowcem z tej dziedziny. Miał kilkudziesięcioletni staż pracy w przemyśle i nauce mleczarskiej. W latach 1932Đ1934 pracował w Zakładzie Mikrobiologii i Przemysłu Rolnego SGGW w Warszawie, a następnie do 1939 r. w Związku Spółdzielni Mleczarsko-Jajczarskich w Wilnie. Po wojnie podjął pracę w Ministerstwie Aprowizacji i Handlu (1945Đ1946), a w okresie 1947Đ1972 pracował na wielu odpowiedzialnych stanowiskach w mleczarstwie, m.in. był dyrektorem Zakładu Badawczego CZ Przemysłu Mleczarskiego, kierownikiem Zakładu Technologii, naczelnym inżynierem oraz zastępcą dyrektora Instytutu Przemysłu Mleczarskiego do spraw technicznych. Był też wiceprezesem Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich (1958Đ1965). Położył wielkie zasługi w rozwoju przemysłu mleczarskiego w Polsce i w wychowaniu nowoczesnych kadr technicznych dla tego przemysłu. Autor wielu instrukcji, norm, prac naukowych i projektowych oraz artykułów mleczarskich. Przez 22 lata wykładał zagadnienia technologii mleczarstwa na Wydziale Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Był członkiem-założycielem SITSpoż. w 1946 roku. Od tego momentu zawsze brał czynny udział w pracach Stowarzyszenia. M.in. pełnił funkcję członka Zarządu Głównego SITSpoż., w ciągu trzech kadencji był członkiem Komisji Wydawniczej, a przez jedenaście lat przewodniczył Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Dla uczniów techników mleczarskich zorganizował konkurs wiedzy o mleczarstwie i przez dziesięć lat był przewodniczącym głównej komisji organizacyjnej tego konkursu. Za pracę zawodową i społeczną otrzymał wiele odznaczeń państwowych i resortowych w tym m.in. Krzyż Oficerski OOP oraz Złotą Odznakę Honorową NOT i Honorową Odznakę SITSpoż. Godność Honorowego Członka naszego Stowarzyszenia uzyskał w 1983 roku.