Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Ryszard GAJDA (1916 - 1991)
Kontakt

Informacje: Kol. inż. Ryszard Gajda ukończył studia wyższe na Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Całe swoje życie i pracę związał z przemysłem spożywczym. W okresie okupacji, w 1940 r. rozpoczął pracę zawodową w Małopolskim Związku Spółdzielni Mleczarskich w Charsznicy koło Miechowa. Po wojnie, w 1945 r. podjął pracę jako starszy inspektor w Ministerstwie Aprowizacji i Handlu, a następnie w Centralnym Związku Spółdzielni Mleczarskich. Od 1951 r. przez wiele lat pracował jako samodzielny technolog w Zjednoczeniu Produkcji Drobiarskiej w Warszawie. Autor 25 wniosków racjonalizatorskich, Zasłużony Racjonalizator. Członek SITSpoż. od 1950 r., przez dwadzieścia lat (1963Đ1983) pełnił z powodzeniem funkcję Przewodniczącego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SITSpoż. w Warszawie, przyczyniając się do znacznej aktywizacji społeczno-zawodowej środowiska technicznego oraz do wzrostu liczby Kół Zakładowych i członków Stowarzyszenia, a także do powołania i zorganizowania nowych sekcji branżowych, komisji i zespołów w OW Stowarzyszenia w Warszawie. Wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi, resortowymi i spółdzielczymi oraz Złotą Odznaką Honorową NOT i Odznaką Honorową SITSpoż. Honorowy Przewodniczący Oddziału Wojewódzkiego SITSpoż. w Warszawie. Godność Członka Honorowego Stowarzyszenia otrzymał w 1983 roku.