Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Kazimierz FURGO (1916 - 2000)
Kontakt

Informacje: Kol. inż. Kazimierz Furgo w 1937 r. ukończył Wydział Chemiczny Państwowej Szkoły Przemysłowej w Bydgoszczy, a w 1952 r. na Politechnice Łódzkiej uzyskał dyplom inżyniera technologa. W obronie kraju był ranny dwukrotnie. W kampanii wrześniowej 1939 roku brał udział w randze podporucznika w Armii Pomorze, potem działał w ruchu oporu ZWZ-AK, w Powstaniu Warszawskim walczył na Mokotowie w pułku ?Baszta?, ranny został wywieziony do obozu w Niemczech. Po powrocie do kraju przystąpił do pracy przy odbudowie przemysłu spożywczego. Zorganizował laboratorium w Zakładach Państwowego Monopolu Spirytusowego w Starogardzie Gdańskim i był jego kierownikiem (1945Đ1949). Od 1950 r. pracował w Zakładach PMS w Lublinie na stanowiskach kierownika kontroli technicznej i laboratorium, a następnie w Zakładach Piwowarsko-Słodowniczych w Lublinie m.in. jako kierownik kontroli technicznej i jako kierownik browaru. W latach 1961Đ1977 kierował produkcją suchego lodu i ciekłego CO2 w Zakładach ?Polmos? w Lublinie. W pracy wyróżniał się wielką wiedzą techniczną oraz dążnością do nowatorstwa w produkcji i obniżenia jej kosztów. Autor i współautor wielu wniosków racjonalizatorskich, kierował w Zakładach działalnością Klubu Techniki i Racjonalizacji oraz komórką wynalazczości. W latach 1971Đ1978 był wieloletnim społecznym opiekunem Technikum Chemicznego w Lublinie, uczestnicząc w jego rozbudowie, komisji naboru kandydatów, rozdziale praktyk i zatrudnienia oraz w egzaminach maturalnych. Członek naszego Stowarzyszenia od 1950 r. współorganizator Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie, w którym kolejno pełnił funkcje: skarbnika, sekretarza, wiceprzewodniczącego i przewodniczącego OW, członka komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego. Był członkiem Zarządu Głównego SITSpoż. Od 1993 r. reprezentował lubelskie środowisko seniorów w Głównej Komisji NOT ds. Seniorów w Warszawie. Pracował społecznie również w Wojewódzkim Zarządzie Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych w Lublinie na stanowisku członka Prezydium i wiceprzewodniczącego. Za całokształt działalności zawodowej, społecznej i wojskowej wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim, Medalem za Udział w Wojnie Obronnej 1939 roku oraz Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż. Godność Członka Honorowego SITSpoż. otrzymał w 1986 roku.