Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Tadeusz FRĄCZEK (1926 - 1992)
Kontakt

Informacje: Kol. prof. dr hab. inż. Tadeusz Frączek, absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, w czasie studiów wyższych specjalizował się w technologii żywności, w tym zwłaszcza technologii owoców i warzyw. Po ukończeniu studiów pracował w latach 1952-1972 w przemyśle owocowo-warzywnym i rolnym na stanowisku głównego inżyniera i dyrektora zakładu. Kierował modernizacją zakładów przemysłu owocowo-warzywnego m.in. w Międzyrzecu Podlaskim, Cieleśnicy, Józefowie, Suchowoli i Siedliskach oraz rozbudową i uruchamianiem zakładów w Milejowie, Chełmie i Jaśle. Zasłużony racjonalizator produkcji, autor sześciu patentów. Przez wiele lat był zatrudniony jako profesor w Akademii Rolniczej w Lublinie. Wychował liczne kadry inżynieryjno-techniczne dla przemysłu spożywczego (kilku doktorów, ponad 200 inżynierów i ok. 500 techników). Ma bogaty dorobek naukowy, autor licznych prac naukowych i popularnonaukowych. Pracę społeczną w SITSpoż. rozpoczął w 1952 r. M.in. był przewodniczącym Kół Zakładowych w ZPOW w Milejowie, Chełmie, Jaśle itp. Członek Zarządów Oddziałów naszego Stowarzyszenia w Lublinie i Rzeszowie. Wieloletni przewodniczący Oddziału SITSpoż. w Lublinie (1967Đ1992), członek Zarządu Głównego, następnie członek Prezydium, a w latach 1990Đ1992 wiceprzewodniczący Zarządu Głównego SITSpoż. Szczególnie wyróżnił się w pracy społecznej jako Przewodniczący Komisji Stowarzyszeniowej do Spraw Specjalizacji Zawodowej Inżynierów. W latach 1969Đ1972 pełnił funkcję członka Rady Głównej NOT. Cechowała Go ogromna energia i pasja społecznego działania oraz głęboka troska o rozwój przemysłu spożywczego i gospodarki żywnościowej kraju, a zwłaszcza regionu lubelskiego. Aktywnie pracował w licznych towarzystwach i komisjach naukowych. Przez dziesięciolecia był członkiem Rady Wojewódzkiej NOT w Lublinie, rzeczoznawcą i konsultantem w dziedzinie przemysłu spożywczego i przechowalnictwa żywności. Członek Rad Programowych czasopism naukowo-technicznych. Za działalność zawodową i społeczną wyróżniony m.in. Krzyżem Oficerskim OOP oraz Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż.