Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Marian FITCEK (1923 - 2004)
Kontakt

Informacje: Kol. mgr Marian Fitcek ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Ponad 40 lat poświęcił pracy w przemyśle chłodniczym (1950-1991), specjalizując się m.in. w ekonomice chłodnictwa składowego, w optymalizacji gospodarki magazynowej i w produkcji mrożonej żywności. Był zastępcą dyrektora do spraw ekonomicznych w Zrzeszeniu Przedsiębiorstw Przemysłu Chłodniczego, a następnie w Spółce ?Polski Przemysł Chłodniczy? w Warszawie. Autor wielu prac z zakresu ekonomiki oraz organizacji produkcji i usług chłodniczych, wniósł szczególny wkład osobisty w dziedzinie optymalizacji wielkości chłodni i ich lokalizacji oraz prognozowania rozwoju chłodnictwa składowego i produkcji mrożonej żywności. Aktywny działacz SITSpoż. od 1961 r. Współorganizator Sekcji Przemysłu Chłodniczego przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia, członek, wiceprzewodniczący i w okresie 1967Đ1995 (tj. przez dwadzieścia kilka lat) przewodniczący tej Sekcji. Wieloletni członek Zarządu Głównego SITSpoż. i jego Prezydium. W tym czasie dał się poznać jako inicjator nowych, bardzo atrakcyjnych form współpracy Stowarzyszenia z przemysłem oraz jako doskonały organizator wymiany doświadczeń, głównie między Kołami Zakładowymi w ramach kierowanej przez Niego Sekcji Przemysłu Chłodniczego. Zorganizował wiele interesujących i cennych branżowych konferencji naukowo-technicznych. Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką NOT i Honorową Odznaką naszego Stowarzyszenia.