Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Jerzy DYAKOWSKI (1915 - 2000)
Kontakt

Informacje: Kol. inż. Jerzy Dyakowski rozpoczął studia w zakresie technologii przemysłu rolno-spożywczego podczas okupacji, na tajnych kompletach w SGGW w Warszawie, a ukończył je po wojnie na studiach zaocznych tej uczelni, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Od początku swej pracy zawodowej związał się z przemysłem spożywczym (owocowo-warzywnym i spirytusowym). W latach 1945Đ1946 pracował w Wojewódzkim Urzędzie Ziemskim w Bydgoszczy i aktywnie uczestniczył w odbudowie i uruchamianiu gorzelnictwa rolniczego. Następnie pracował w Okręgowym Zarządzie Państwowych Nieruchomości Ziemskich i w Okręgowym Zarządzie PGR, jako kierownik działu przemysłu rolnego. Od 1952 r. poświęcił się rozwojowi przemysłu owocowo-warzywnego pracując na kierowniczych stanowiskach w Zakładach Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Ziębicach, Włocławku i Fordonie. Opracował wówczas projekt reorganizacji przemysłu owocowo-warzywnego, który w umiejętny sposób koordynował rozwój zakładów kluczowych i drobnych i który został wprowadzony w życie. W latach 1955Đ1967 był kierownikiem Zarządu Przemysłu Spożywczego w Wojewódzkim Zjednoczeniu Państwowego Przemysłu Terenowego w Bydgoszczy, a następnie kierownikiem Branżowego Ośrodka Naukowo-Badawczego Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych w Nakle. We wrześniu 1939 r. jako oficer, bierze udział w wojnie z Niemcami, a następnie (1939-1945) pełni służbę wojskową w ZWZ-AK jako dowódca Rejonu Sochaczew i komendant Tajnej Szkoły Podchorążych. Członek i działacz SITSpoż. od 1948 roku, początkowo działał w kole terenowym, a następnie przez wiele lat (1960Đ1988) nieprzerwanie i z wielkim powodzeniem pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu OW SITSpoż. w Bydgoszczy, działał też w Oddziale Wojewódzkim NOT w Bydgoszczy oraz z ramienia SITSpoż. Đ pełnił funkcję członka Rady Głównej NOT w Warszawie (przez 15 lat). W pracy społecznej cechowało Go zawsze wielkie zaangażowanie: był jednym z najbardziej zasłużonych działaczy Stowarzyszenia, doskonałym organizatorem społecznej pracy kadry inżynieryjno-technicznej przemysłu spożywczego, wychowawcą licznych szeregów młodych fachowców. Zawsze ofiarny i koleżeński, cieszył się ogromną popularnością wśród członków SITSpoż. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż., a także Krzyżem Armii Krajowej (dwukrotnie) i Medalem Wojska Polskiego (czterokrotnie). Godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzymał w 1975 roku. Natomiast w 1980 r. otrzymał najwyższe odznaczenie NOT: Medal ?Zasłużonemu dla Techniki Polskiej?.