Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Bronisław COMPAŁA (1914 - 1982)
Kontakt

Informacje: Kol. mgr inż. Bronisław Compała był absolwentem Politechniki Lwowskiej w dziedzinie chemii. W 1938 r. rozpoczął pracę w przemyśle tytoniowym i przepracował w nim 44 lata, m.in. na stanowiskach organizatora produkcji i przerobu tytoniu. Położył wielkie zasługi dla rozwoju tego przemysłu. Zorganizował Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego w Krakowie. Wprowadził nowe komory chłodząco - nawilżające, rozpowszechnione w Polsce i za granicą. Autor wielu artykułów naukowych i technicznych w prasie fachowej. Był działaczem społecznym i aktywistą naszego Stowarzyszenia. Przez wiele lat był przewodniczącym Koła Zakładowego SITSpoż., zaś funkcję przewodniczącego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie z powodzeniem pełnił nieprzerwanie przez dwadzieścia lat (1959Đ1978). Bardzo aktywnie działał również w Radzie Wojewódzkiej NOT w Krakowie. W szczególności, w wyróżniający się sposób umiał organizować społeczną pracę kadry inżynieryjno-technicznej przemysłu spożywczego i młodzieżowych kół Stowarzyszenia. Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Honorową Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Honorową Odznaką naszego Stowarzyszenia. Godność Honorowego Członka SITSpoż. nadano Mu w 1975 roku. j Honorowe.