Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Henryk BANECKI (1925 - 1992)
Kontakt

Informacje: Kol. prof. dr hab. Henryk Banecki ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Poznańskim oraz w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu i specjalizując się w zakresie chemii rolnej i przetwórstwa zbożowego uzyskał tytuł magistra inżyniera. Pracę zawodową w branży piekarskiej rozpoczął w 1953 r. w Zakładach w Nowym Bytomiu. Następnie pracował w Centralnym Zarządzie Przemysłu Piekarskiego w Warszawie, w dziale kontroli technicznej, a potem na stanowisku szefa produkcji. Od 1956 r. przez wiele lat był kierownikiem Zakładu Badawczego Przemysłu Piekarskiego w Warszawie. Poświęcił się pracy naukowo-badawczej i po uzyskaniu kolejnych awansów naukowych otrzymał w 1983 r. tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. Autor licznych publikacji naukowych i technicznych, zgłosił również kilka patentów, dotyczących aparatury laboratoryjnej i urządzeń produkcyjnych. Działacz SITSpoż. od 1958 roku. W latach 1975Đ1992, przez wiele kolejnych kadencji, pełnił nieprzerwanie funkcję przewodniczącego Zarządu Sekcji Piekarsko-Ciastkarskiej przy Zarządzie Głównym SITSpoż. Jednocześnie wiele lat z powodzeniem pracował w Komisji Organizacyjnej, był też przewodniczącym i członkiem Rady Programowej czasopisma ?Przemysł Piekarski i Cukierniczy?. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP oraz Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż.