Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Eugeniusz SKOTNICKI
Kontakt

Informacje: Kol. mgr inż. Eugeniusz Skotnicki w okresie okupacji aktywnie działał w Dziale Informacji i Propagandy Armii Krajowej na terenie Piotrkowa. Po wojnie ukończył studia wyższe I stopnia w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Sopocie, a II stopnia – na Wydziale Inżynieryjno- Ekonomicznym Transportu, Politechniki w Szczecinie uzyskując tytuł magistra inżyniera. Z przemysłem spożywczym związany nieprzerwanie od 1945 r., początkowo z przemysłem
tytoniowym w Gdyni i w Poznaniu, a następnie m.in. w latach 1952–1965 z przemysłem i transportem mleczarskim w Okręgowym Oddziale Związku Spółdzielni Mleczarskich w Poznaniu, gdzie zainicjował i zorganizował system nowatorskich powiazań transportowych w przemyśle mleczarskim. W 1968 r. został powołany na stanowisko Sekretarza Rady Oddziału Wojewódzkiego NOT w Poznaniu i pełnił funkcję przez 23 lata (tj. do przejęcia na emeryturę w 1991 r.) . Już od 1959 r. ściśle związany z SITSpoż Jako członek Stowarzyszenia, członek i wiceprzewodniczący Zarządu OW w Poznaniu. Przez 36 lat (do 2002 roku) był z ramienia SITSpoż członkiem Rady Wojewódzkiej NOT w Poznaniu, gdzie w latach 1991–2000 był przewodniczącym a następnie wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady NOT w Poznaniu, a w latach 1997–2000 przewodniczącym Komisji Historii Ruchu Stowarzyszeniowego. Współorganizator i członek Komitetu Organizacyjnego VI Kongresu Techników Polskich w Poznaniu, inicjator i realizator rozbudowy Domu Technika w Poznaniu (w latach osiemdziesiątych). W uznaniu Jego osiągnieć w działalności i w pracy społeczno-zawodowej został wyróżniony licznymi odznaczeniami, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, Złota Odznaką Honorową NOT, Odznaką Honorową SITSpoż i in. Godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzymał w 1994 roku.