Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Zbigniew ZIÓŁKOWSKI (1914 - 2003)
Kontakt

Informacje: Kol. mgr Zbigniew Ziółkowski ukończył studia wyższe na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalizując się w biotechnologii. Pracę zawodową rozpoczął w 1939 r. jako kierownik techniczny fabryki drożdży ?Społem? w Kielcach. W 1940 r. w tej fabryce został aresztowany przez gestapo i zesłany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie był więziony przez cztery lata. Po odzyskaniu wolności w 1945 r. kontynuował pracę w przemyśle spożywczym ?Społem? w Krakowie, a następnie w Centrali ZSS ?Społem? w Warszawie. W okresie tym m.in. zajmował się przejmowaniem i uruchamianiem nieczynnych zakładów przemysłowych oraz importem maszyn i urządzeń z Anglii w ramach udzielonego Polsce kredytu. Po przejęciu zakładów przemysłowych ?Społem? przez państwo zajmował kolejno stanowisko dyrektora naczelnego Zjednoczeń: Przemysłu Drożdżowego, a potem Przemysłu Piwowarskiego. W jednostkach centralnych pełnił odpowiedzialne funkcje, m.in. był dyrektorem Departamentu Techniki w Ministerstwie Przemysłu Spożywczego i Skupu, dyrektorem Departamentu Planowania w Komitecie Nauki i Techniki i dyrektorem Departamentu Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Współpracę z SITSpoż. nawiązał już w 1946 r. na I Kongresie Techników Polskich w Katowicach, gdzie działał w Komisji Wnioskowej Sekcji Przemysłu Spożywczego i Chłodnictwa. Nie szczędził swego czasu i wysiłku dla Stowarzyszenia i - jak mało kto Đ wywarł ogromny wpływ na rozwój SITSpoż. M.in. przez cztery kadencje był przewodniczącym i również przez cztery kadencje wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego, był też skarbnikiem, członkiem ZG, itp. Zawsze dbał o wysoką rangę SITSpoż., dążąc do realizacji dwóch podstawowych celów: stworzenia w Polsce nowoczesnego przemysłu spożywczego oraz przygotowania dla niego wykwalifikowanych kadr inżynierów i techników. Był wieloletnim redaktorem naczelnym czasopisma ?Przemysł Fermentacyjny?, przekształconego przezeń w ?Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny? dla wypełnienia w piśmiennictwie technicznym luki w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wyróżniony m.in. Krzyżem Komandorskim OOP, Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż., a także odznaczony Krzyżem Oświęcimskim. W 1986 roku SITSpoż. nadało Mu najwyższą ze swych godności Đ Członkostwo Honorowe.