Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Stanisław WÓJCIK (1926 - 1992)
Kontakt

Informacje: Kol. inż. Stanisław Wójcik ukończył studia wyższe na Wydziale Budownictwa Politechniki Wrocławskiej w 1950 roku. Pracę zawodową rozpoczął już w 1940 r., jako robotnik, pracując zawodowo uczył się i zdobywał wiedzę. Po ukończeniu studiów wyższych podjął pracę zawodową w Pracowni Projektowo-Kosztorysowej przy Wrocławskich Zakładach Piwowarsko-Słodowniczych, a następnie w 1974 r. zorganizował Biuro Projektów Przemysłu Owocowo-Warzywnego we Wrocławiu i kierował nim przez wiele lat. Od 1952 r. członek PZITB, zaś od 1956 r. członek SITSpoż., w którym przez dziesięciolecia pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji. Od 1959 r. członek Sądu Koleżeńskiego i członek Komisji Postępu Technicznego. Przez 25 lat (1967-1992) nieprzerwanie z wielkim powodzeniem sprawował funkcję przewodniczącego Zarządu Oddziału SITSpoż. we Wrocławiu. Organizator nowych Kół Zakładowych, Sekcji Branżowych oraz Zarządu Oddziału w Wałbrzychu. Inicjator powołania różnych komisji działających w ramach Zarządu OW SITSpoż. i Rady Wojewódzkiej NOT we Wrocławiu. Aktywny uczestnik i współorganizator studiów stacjonarnych w zakresie technologii żywności i żywienia w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Był też inicjatorem zorganizowania studiów zaocznych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Utrzymywał stałe kontakty z dyrekcjami szkół zawodowych i technikum przemysłu spożywczego w celu zainteresowania młodzieży działalnością stowarzyszeniową. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wyróżniony licznymi odznaczeniami, w tym m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotą Odznaką Honorową NOT, Honorową Odznaką SITSpoż. oraz Odznaką ?Budowniczy Wrocławia?. Godność Członka Honorowego SITSpoż. otrzymał w 1990 roku.