Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Wiktor WORDLICZEK (1925 - 1983)
Kontakt

Informacje: Kol. dr inż. Wiktor Wordliczek ukończył w 1950 roku studia wyższe na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalizując się w przetwórstwie owoców i warzyw. W 1960 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk agrotechnicznych na podstawie rozprawy doktorskiej z dziedziny przetwórstwa owocowo-warzywnego. Zaraz po ukończeniu studiów rozpoczął pracę zawodową (w 1950 r.) w Rzeszowskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego ?Alima? na stanowisku kierownika technicznego małego wówczas zakładu. W 1967 r. awansował na dyrektora naczelnego ?Alimy?. Funkcję tę pełnił do stycznia 1983 r., w którym to dniu zmarł podczas pracy w zakładzie. Dzięki Jego inicjatywie i niestrudzonej długoletniej pracy Zakłady ?Alima? z małego obiektu, zatrudniającego kilkunastoosobową załogę zostały przeniesione do wybudowanego dużego, nowoczesnego zakładu, zatrudniającego w latach osiemdziesiątych kilkusetosobową załogę. Prawdziwą Jego pasją był postęp techniczny i nowoczesność. Za jego kadencji na stanowisku dyrektora Zakłady ?Alima? uzyskały: cztery znaki jakości ?Q?, 15 znaków jakości klasy ?I?, siedem złotych i dwa srebrne medale na Międzynarodowych Targach Poznańskich oraz - trzy razy - Nagrodę ?Merkury? za najlepszy wyrób roku. Utworzył przy Zakładach ?Alima? Zasadniczą Szkołę Zawodową, a następnie Technikum Przemysłu Owocowo-Warzywnego. Był nauczycielem, wykładowcą i organizatorem kursów szkoleniowych. Autor i współautor ponad 20 publikacji naukowo-technicznych, recenzent książek fachowych, konsultant wielu opracowań naukowych. Laureat nagród zespołowych Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Wojewody Rzeszowskiego. Czynnie pracował społecznie, był m.in. członkiem Rad Naukowych przy Ministrze Przemysłu Spożywczego i Skupu i przy Instytucie Przemysłu Fermentacyjnego. Członek SITSpoż. od 1950 roku. Od 1952 r. członek Zarządu OW naszego Stowarzyszenia, potem wiceprzewodniczący, a w latach 1956-1983 (tj. przez 27 lat) przewodniczył OW SITSpoż. w Rzeszowie. W opublikowanym o Nim wspomnieniu czytamy: Dawał z siebie wszystko Đ nie biorąc nic w zamian. To dawanie było Jego radością i życiową satysfakcją. Zawsze wrażliwy na ludzkie sprawy, był przyjacielem... Za osiągnięcia wyróżniony m.in. Orderem Sztandaru Pracy (pośmiertnie), Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż. oraz odznaczeniem ?Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego?.