Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Paweł WOJCIESZAK (1903 - 1962)
Kontakt

Informacje: Kol. doc. mgr inż. Paweł Wojcieszak ukończył studia wyższe na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, uzyskując w 1925 roku dyplom inżyniera. W tym czasie związał się na stałe z przemysłem spożywczym, pracując w Zakładzie Technologii Fermentacji i Produktów Spożywczych Politechniki Warszawskiej, początkowo na stanowisku asystenta, a od 1934 roku - adiunkta. Po wojnie powrócił w 1945 r. do pracy naukowej na Politechnice Warszawskiej, pełniąc w latach 1948-1953 obowiązki kierownika Zakładu, a następnie Katedry Technologii Fermentacji. W wyniku działań reorganizacyjnych, w 1954 r. Katedra Technologii Fermentacji i Produktów Spożywczych zostaje przeniesiona z Politechniki Warszawskiej do SGGW. Kol. Wojcieszak otrzymał stopień naukowy docenta i objął kierownictwo Zakładu Technologii Przetwórstwa Zbożowego w tej uczelni, prowadził wykłady z technologii piekarstwa. W latach 1961-1962 był współtwórcą Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Równolegle, zwłaszcza w pierwszych latach po wojnie, brał udział w organizowaniu i odbudowie przemysłu spożywczego, był bowiem zatrudniony jako naczelnik Wydziału Fermentacyjnego w Ministerstwie Aprowizacji i Handlu, następnie m.in. jako zastępca dyrektora, kolejno w Centralnym Zarządzie Przemysłu Fermentacyjnego i Głównym Instytucie Przemysłu Rolnego i Spożywczego. W tym okresie szczególne znaczenie miały Jego badania w dziedzinie biochemicznej syntezy dekstranu oraz skojarzonej metody produkcji spirytusu i drożdży. Pozostawił duży dorobek naukowy z zakresu przemysłu piekarskiego i fermentacyjnego. Był autorem bądź współautorem wielu prac badawczych, autorem lub tłumaczem kilkunastu książek fachowych oraz wielu artykułów w czasopismach. Wniósł szczególny wkład w utworzenie naszego Stowarzyszenia, był jednym z jego założycieli i współtwórców, m.in. uczestnicząc aktywnie i przewodnicząc na pierwszym zebraniu organizacyjnym w dniu 19 czerwca 1946 r. w Warszawie. Był również współtwórcą Oddziału Warszawskiego i jego wiceprezesem (1947-1948). Jako działacz SITSpoż. czynnie uczestniczył w I Kongresie Techników Polskich. W latach 1957Đ1959 był prezesem Zarządu Głównego naszego Stowarzyszenia. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką Honorową Naczelnej Organizacji Technicznej.