Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Edward WESOŁOWSKI (1913 - 2005)
Kontakt

Informacje: Kol. mgr inż. Edward Wesołowski, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Lwowskiej, rozpoczął pracę zawodową w 1941 r. w Fabryce Konserw i Bekonów we Lwowie. W 1945 r. podjął pracę w Centralnym Zarządzie Przemysłu Konserwowego w Warszawie, a następnie jako dyrektor techniczny Zjednoczenia w Bytomiu brał czynny udział w przejmowaniu zakładów w Dębicy, Katowicach, Bytomiu, Bielsku i Ziębicach oraz w uruchamianiu w nich produkcji mięsnej i owocowo-warzywnej. Od 1949 r. pracował w Centralnym Zarządzie Przemysłu Mięsnego m.in. jako zastępca dyrektora do spraw produkcji (od 1958 r.). Współtwórca postępu technicznego w przemyśle mięsnym, organizator nowych rzeźni, przetwórni wędlin i konserwiarni, zawsze eksponujący zagadnienia nowoczesności i jakości wyrobów. W latach 1970-1978 pracował w Departamencie Techniki Ministerstwa Przemysłu Spożywczego i Skupu, gdzie Jego rozległa wiedza i doświadczenie były również wszechstronnie wykorzystywane. Członek SITSpoż. od 1946 r. w Oddziale w Zabrzu. W latach 1961Đ1975 był przewodniczącym Sekcji Przemysłu Mięsnego, podnosząc na wysoki poziom działalność społeczną w branży, zwłaszcza w dziedzinie szkolenia kadr technicznych, rozwoju eksportu, wprowadzania nowych technik i technologii, m.in. nowoczesnego chłodnictwa w przemyśle mięsnym. Od 1975 do 1983 r. wiceprzewodniczący a w latach 1983-1990 przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Od 1976 r. działał również bardzo aktywnie w Komitecie NOT ds. Jakości oraz w Komisji Seniorów przy Zarządzie Głównym SITSpoż. Był jednym z autorów jubileuszowego wydawnictwa SITSpoż. ?50 lat Stowarzyszenia 1946-1996?. Następująca opinia Kol. E. Wesołowskiego o roli Stowarzyszenia jest szczególnie trafna i godna przytoczenia: Patrząc retrospektywnie na swoją pracę zawodową, widzę, że wpływ Stowarzyszenia na nią był wielki. Stowarzyszenie pozwalało na łączenie pracy zawodowej i społecznej, stwarzało zawsze bardzo dobre warunki dla inicjatyw, innowacji, postępu technicznego i wynalazczości. To, co robiło się w Stowarzyszeniu, zawsze służyło jego członkom i przemysłowi. Za działalność zawodową i społeczną wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi, resortowymi i branżowymi, w tym m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż. Godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzymał w 1986 roku.