Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Henryk WĄSAK (1921 - 1997)
Kontakt

Informacje: Kol. mgr inż. Henryk Wąsak, absolwent Wydziału Rolnego Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, już od 1949 r. związał się na trwałe z przemysłem spożywczym, pracując do 1986 r. na kierowniczych stanowiskach w przemyśle jajczarsko -drobiarskim, chłodniczym, mleczarskim i owocowo-warzywnym Lubelszczyzny. W okresie 1973-1977 był wykładowcą przedmiotów zawodowych w Technikum Przemysłu Spożywczego w Lublinie. W przemyśle dał się poznać jako inicjator postępu technicznego i organizacyjnego oraz jako racjonalizator produkcji. Przez ponad 40 lat aktywny członek Stowarzyszenia. W Wojewódzkim Oddziale SITSpoż. w Lublinie od 1955 r. zajmował odpowiedzialne stanowiska w ruchu stowarzyszeniowym, m.in. sekretarza i skarbnika OW, członka i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OW itp., w latach 1959Đ1965 przewodniczącego a w latach 1965Đ1973 wiceprzewodniczącego Oddziału Wojewódzkiego SITSpoż. w Lublinie. Działalność społeczna to Jego wielka pasja życiowa. Przez wiele lat był też rzeczoznawcą technicznym, wykładowcą wielu kursów branżowych oraz biegłym sądowym (z zakresu mleczarstwa). Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Honorową NOT i Odznaką Honorową SITSpoż. W 1990 roku Stowarzyszenie nadało Mu godność Członka Honorowego. Przez wiele lat, aż do śmierci był Przewodniczącym Konwentu Członków Honorowych SITSpoż.