Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Stefan URBAŃSKI (1923 - 1989)
Kontakt

Informacje: Kol. dr inż. Stefan Urbański przez całe swoje życie zawodowe (1940-1982) był związany z przemysłem mleczarskim. Pracując w tym przemyśle i kształcąc się permanentnie uzyskał tytuł technika przemysłu mleczarskiego (1947 r.), magistra ekonomii (1953 r.) oraz doktora nauk technicznych w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1978 r.). W przemyśle mleczarskim początkowo zajmował stanowiska w średnim dozorze technicznym, a od 1954 r. stanowiska kierownicze w zakładach woj. koszalińskiego i toruńskiego. W końcowych latach swojej pracy zawodowej kierował Wytwórnią Serów Topionych w Toruniu. Zgromadził liczący się dorobek naukowy i publicystyczny, w tym dwie pozycje książkowe. Członek SITSpoż. od 1957 roku. Wieloletni przewodniczący Wojewódzkiego Klubu ?DO-RO? w Oddziale Wojewódzkim NOT w Koszalinie. Od 1975 r. działacz Wojewódzkiego Oddziału SITSpoż. w Toruniu, założyciel i przewodniczący Zarządu Branżowego Klubu Techniki i Racjonalizacji oraz członek Prezydium Zarządu OW naszego Stowarzyszenia w Toruniu. Pracę zawodową ściśle łączył z pracą społeczną. Był zawsze pryncypialny i bezkompromisowy, gdy chodziło o dobro gospodarki narodowej oraz przemysłu spożywczego i zatrudnionej w nim kadry inżynierskiej i technicznej. Za osiągnięcia w działalności zawodowej i społecznej wyróżniony licznymi odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż.