Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Istvan TOTH-ZSIGA (1924 - 2004)
Kontakt

Informacje: Kol. prof.dr Istvan Toth-Zsiga ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Technicznym (Politechnice) w Budapeszcie. Za osiągnięcia naukowo-badawcze w mikrobiologii i technologii przemysłu spożywczego otrzymał tytuł kandydata Węgierskiej Akademii Nauk. Wiele Jego publikacji naukowych ukazało się w czasopismach fachowych zarówno na Węgrzech, jak i w innych krajach. Wykładał Đ jako profesor Đ w Wyższej Szkole Przemysłu Spożywczego w Szeged oraz Uniwersytecie Technicznym w Budapeszcie. Pracę zawodową rozpoczął w 1947 r. w cukrowni Selyp, następnie (1949Đ1957) pracował w Zjednoczeniu Przemysłu Cukrowniczego, a w okresie 1957Đ1970 w Instytucie Przemysłu Cukrowniczego w Budapeszcie. Członek założyciel Węgierskiego Naukowego Stowarzyszenia Przemysłu Spożywczego (METE); przez blisko 20 lat (1970-1989) był jego Sekretarzem Generalnym. Następnie przez wiele lat był Redaktorem Naczelnym czasopisma ?Elelmezesipar? (?Przemysł Spożywczy?). Wielki przyjaciel Polski. Zawsze starał się jak najbardziej rozbudować kontakty SITSpoż.- METE i jako Sekretarz Generalny METE osobiście bardzo wiele uczynił w tym zakresie. Wieloletnia, szeroka i wzorowa polsko-węgierska współpraca i wymiana doświadczeń naukowo-technicznych w przemyśle spożywczym przyniosła wiele korzyści obu stowarzyszeniom i kadrze technicznej przemysłu. Wyróżniony licznymi odznaczeniami węgierskimi i zagranicznymi, w tym m.in.: Srebrnym Medalem za Zasługi w Pracy, Medalem Republiki Węgierskiej, Brązowym Medalem Francuskiego Syndykatu Przemysłu Cukrowniczego, Medalem ?Pro Merito? Austriackiego Stowarzyszenia Chemików i Technologów Żywności oraz medalami Kossuta i Töröka (przez METE). W Polsce otrzymał m.in. Złotą Odznakę Honorową Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Odznaki Honorowe SITSpoż. i Stowarzyszenia Techników Cukrowników. Godność Członka Honorowego SITSpoż. otrzymał w 1983 roku.