Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Arkadiusz TERLECKI (1907 - 1997)
Kontakt

Informacje: Kol. mgr inż. Arkadiusz Terlecki ukończył studia wyższe na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, specjalizując się w technologii fermentacji i produktów spożywczych. Od pierwszych dni po drugiej wojnie światowej całe swoje życie poświęcił rozwojowi przemysłu spożywczego w Polsce. W 1945 r. rozpoczął pracę zawodową w Ministerstwie Przemysłu na stanowisku naczelnika wydziału. W następnych latach, w miarę zmian w organizacji zarządzania przemysłem spożywczym, aktywnie pracował kolejno w Ministerstwie Aprowizacji i Handlu, Ministerstwie Handlu Wewnętrznego, Ministerstwie Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego i ostatnio w Ministerstwie Przemysłu Spożywczego i Skupu na stanowisku dyrektora Departamentu Techniki. W 1946 r. był jednym ze współorganizatorów naszego Stowarzyszenia, czynnie uczestniczył w pamiętnym zebraniu organizacyjnym w Warszawie w dniu 19 czerwca 1946 r., wnosząc swój szczególnie wielki wkład osobisty w utworzenie SITSpoż. Był też założycielem Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia i pierwszym jego przewodniczącym (1946-1950). Na I Kongresie Techników Polskich (Katowice - 1946) wygłosił referat ?Podział i organizacja przemysłu spożywczego?. Autor licznych artykułów w fachowej prasie przemysłu spożywczego oraz tłumacz branżowego dorobku naukowego na język polski. Jego szczególną twórczą zasługą było zainicjowanie - w pierwszych latach powojennych - wydania encyklopedii technologicznej przemysłu spożywczego, w postaci opracowanego przez powołany zespół autorów ?Kalendarza Przemysłu Spożywczego?, który mimo ogromnych trudności organizacyjnych, technicznych, drukarskich i finansowych ukazał się w początku 1948 r. Ponieważ specjalistyczne organizacje handlowe wyrażały się sceptycznie, czy to dzieło będzie mieć wielu nabywców, cały nakład ?Kalendarza? został rozprowadzony przez zespół autorski poprzez Stowarzyszenie. Wówczas okazało się, że sukces w sprzedaży był ogromny, a nakład zbyt mały. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Honorową NOT oraz Honorową Odznaką SITSpoż. Był kombatantem-żołnierzem Armii Krajowej (7 pułk piechoty ?Garłuch?), za działalność w Ruchu Oporu, otrzymał z Londynu: Krzyż Srebrny z Mieczami, Krzyż Armii Krajowej oraz Medal Wojska Polskiego (czterokrotnie), a ponadto Krzyż Powstańczy i Medal Zwycięstwa i Wolności.