Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Janina SZEFER (1911 - 2003)
Kontakt

Informacje: Kol. mgr inż. Janina Szefer ukończyła studia wyższe na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Po uzyskaniu dyplomu była nadal związana z Zakładem Fermentacji Produktów Spożywczych tej uczelni jako asystentka, realizująca temat badawczy zlecony przez przemysł. Równocześnie przygotowywała pracę doktorską, niestety jej ukończenie uniemożliwił wybuch II wojny światowej. W okresie okupacji pracowała w Zakładach Chemicznych ?STREM? w Tarchominie. Po powstaniu warszawskim została wywieziona do Niemiec, gdzie pracowała w okolicach Brunszwiku, jako robotnica w cukrowni. Po powrocie do kraju, w 1945 r. podjęła pracę w Rejonie Zjednoczenia Przemysłu Konserwowego w Bytomiu, przy uruchamianiu zakładów przemysłu mięsnego i owocowo-warzywnego, m.in. produkcji mrożonych owoców i warzyw w Strzelinie i płynnego owocu w Bogatyni. W 1947 r. zostaje zastępcą dyrektora branży owocowo-warzywnej w CZP Konserwowego w Warszawie. Po powołaniu CZP Mięsnego, jako kierownik sekcji drobiarskiej przyczynia się do wybudowania oddziałów drobiarskich w Brodnicy, Dębicy, Nakle, Płocku i Prochowicach. W latach 1951Đ1960 pełniła w CP Mięsnego odpowiedzialne funkcje, m.in. naczelnika Działu Norm i Technologii, a w 1960 r. została służbowo przeniesiona na stanowisko naczelnika Wydziału Postępu Technicznego w Dep. Techniki Ministerstwa Przemysłu Spożywczego i Skupu. Opracowała tam i realizowała program wyrobów do żywienia niemowląt i dzieci oraz wyrobów dietetycznych i regeneracyjnych, prowadziła też prace w zakresie przyśpieszania osiągania zdolności produkcyjnych w nowo uruchamianych zakładach oraz podniesienia stanu sanitarno-higienicznego zakładów. Opracowała pierwszy resortowy program poprawy jakości wyrobów. Była przewodniczącą Międzyresortowej Komisji nadającej uprawnienia eksportowe zakładom mięsnym. Działaczka SITSpoż. od 1948 roku. Pełniła niezliczoną liczbę funkcji społecznych, była m.in. członkiem i przewodniczącą Zarządu Koła przy CP Mięsnego (1954-1959), członkiem Zarządu OW SITSpoż. w Warszawie(1949), członkiem Zarządu Głównego (1955), przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Sekcji Przemysłu Mięsnego (1957) i jej wiceprzewodniczącą (1958-1965). W latach 1972Đ1983 była członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej SITSpoż., a w okresie 1978Đ1983 jej sekretarzem. Od 1978 r. aktywnie przez wiele lat pracowała w Komisji Seniorów SITSpoż. Od 1965 r. przedstawiciel SITSpoż. w NOT, m.in. w Prezydium I Sekcji V Kongresu Techników Polskich, w Głównej Komisji NOT ds. Jakości (członek Prezydium i sekretarz), w Głównej Komisji NOT ds. Seniorów (wiceprzewodnicząca i sekretarz) oraz w Głównej Komisji NOT ds. Historii Ruchu Stowarzyszeniowego (członek Prezydium i sekretarz). Była jednym z autorów jubileuszowego wydawnictwa SITSpoż.: ?50 lat Stowarzyszenia 1946-1996?.