Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Władysław SURYN (1894 - 1972)
Kontakt

Informacje: Kol. mgr inż. Władysław Suryn ukończył wyższe studia ekonomiczne w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie (1921 r.), a wyższe studia rolnicze na Wydziale Rolniczo-Leśnym Politechniki Lwowskiej Đ Oddział w Dublanach (1925 r.). Pracę w przemyśle spożywczym rozpoczął już w 1922 r. a od 1930 r. poświęcił się wyłącznie przemysłowi ziemniaczanemu. Wybitny specjalista w dziedzinie uprawy i przetwórstwa ziemniaków. Z Jego inicjatywy wprowadzono wiele nowych technologii. Osobiście wniósł duży wkład do rozbudowy i rozwoju przemysłu ziemniaczanego, a także do eksportu przetworów ziemniaczanych. Po wojnie, w latach 1945-1957 zajmował wiele kierowniczych stanowisk w przemyśle ziemniaczanym (w Lublinie i Poznaniu), następnie do 1966 r. był dyrektorem Ośrodka Doświadczalnego tego przemysłu. Po przejściu na emeryturę (1966 r.) był nadal czynny w Branżowym Ośrodku Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej Przemysłu Ziemniaczanego, gdzie Jego ogromna wiedza i wieloletnie doświadczenie były w pełni wykorzystane. Członkiem SITSpoż. został w roku 1950 i od tego czasu przez wiele lat należał do jego najbardziej aktywnych działaczy. Zawsze znakomicie łączył aktywność zawodową i społeczną. Przez kilkanaście lat bez przerwy (1955-1969) pełnił z powodzeniem funkcję przewodniczącego Zarządu OW SITSpoż. w Poznaniu. Osobiście przyczynił się do osiągnięcia przodujących wyników działalności Oddziału Poznańskiego i do konstruktywnej współpracy z władzami terenowymi na rzecz rozwoju przemysłu spożywczego w tym województwie. W latach 1957-1970 był członkiem Rady Głównej NOT. Swoją koleżeńskością i uczynnością pozyskał uznanie i sympatię wszystkich. Wśród wielu Jego odznaczeń wymieńmy m.in. Krzyż Kawalerski OOP, Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznakę SITSpoż. Godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzymał w 1969 roku.