Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Stefan SUJAK (1911 - 1992)
Kontakt

Informacje: Kol. inż. Stefan Sujak przepracował zawodowo 50 lat w przemyśle spożywczym, w tym ponad 40 lat w przemyśle mleczarskim. W 1945 r. jako dyrektor Okręgu Społem, przystąpił do uruchamiania spółdzielni mleczarskich na Pomorzu Zachodnim, przyczyniając się do zorganizowania i włączenia do eksploatacji 50 spółdzielni mleczarskich oraz licznych zbiornic mleka, punktów sieci handlowej i rzeźni drobiu w woj. szczecińskim i koszalińskim. W latach 1950-1977 pracował w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Poznaniu, początkowo na stanowisku kierownika Wydziału, a następnie (1957-1967) wiceprezesa ds. technicznych. Był w tym czasie wzorowym wychowawcą młodzieży w spółdzielczości mleczarskiej. W okresie 1967-1977 pełnił funkcję kierownika Stacji Doświadczalnej w Centralnym Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych w Poznaniu i rzecznika patentowego. Autor 18 i współautor pięciu patentów, które zostały wdrożone w przemyśle mleczarskim i koncentratów spożywczych. Za autorstwo pięciu wzorów użytkowych i 43 wniosków racjonalizatorskich uzyskał Złotą Odznakę Racjonalizatora Produkcji. Autor kilkudziesięciu publikacji zawodowych z dziedziny przemysłu spożywczego, w tym m.in. opracowania pt. ?Zbiór wynalazków i wzorów użytkowych z zakresu rolnictwa i gospodarki żywnościowej w kraju? (1988 r.). Członek SITSpoż. od 1950 r., działający na terenie woj. poznańskiego. Był m.in. członkiem (1951-1953), wiceprzewodniczącym (1953-1954) Zarządu OW SITSpoż. w Poznaniu, a następnie członkiem Rady Grupy Rzeczoznawców. W okresie 1972-1992 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej OW naszego Stowarzyszenia w Poznaniu, udzielał się też w pracach Komisji Postępu Technicznego i Racjonalizacji SITSpoż., SITR oraz OW NOT w Poznaniu. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalem Za Udział w Walkach Obronnych oraz Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż