Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Mieczysław STĘPIŃSKI (1913 - 1980)
Kontakt

Informacje: Kol. mgr inż. Mieczysław Stępiński był wychowankiem Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie w dziedzinie ekonomii. Ukończył również Akademię Nauk Politycznych. Po wojnie, po złożeniu egzaminów w SGGW, zdobył tytuł inżyniera technologa przemysłu spożywczego. Specjalizował się w technologii mięsa, mleka i jaj oraz w chłodnictwie żywności. Po wojnie w 1945 roku, rozpoczął pracę w Ministerstwie Aprowizacji i Handlu jako inspektor do spraw przemysłu spożywczego. Następnie w jednostkach resortowych, zajmujących się przemysłem spożywczym zajmował kolejno stanowiska: naczelnika wydziału, wicedyrektora i dyrektora departamentu. Był dyrektorem Departamentu Zaopatrzenia i Zbytu w Ministerstwie Przemysłu Spożywczego i Skupu, a następnie w CRS ?Samopomoc Chłopska?. Członek SITSpoż. od 1952 roku, już wcześniej Đ w latach 1947Đ1948 współpracował przy popularyzacji i rozprowadzaniu ?Kalendarza Przemysłu Spożywczego?. Przez sześć kolejnych kadencji (1953-1965) był wybierany wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego SITSpoż. Równie aktywnie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Czasopism. Od 1956 r. był przez wiele lat redaktorem działowym czasopisma ?Przemysł Spożywczy?, zamieszczając wiele informacji w działach ?Ze świata? i ?W przemyśle? oraz publikując cenne artykuły problemowe. Był również współautorem broszur i podręczników z dziedziny artykułów żywnościowych i wykorzystania odpadów poubojowych. Uważał, że nasze Stowarzyszenie ma m.in. dwie następujące wielkie zasługi: wychowanie licznych szeregów fachowców dla przemysłu spożywczego oraz podniesienie rangi zawodu technika i technologa przemysłu spożywczego. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wyróżniony m.in. Oficerskim i Kawalerskim Krzyżem OOP, Złotą Odznaką NOT oraz Honorową Odznaką SITSpoż.