Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Zbigniew SROCZYŃSKI (1907 - 1997)
Kontakt

Informacje: Kol. mgr inż. Zbigniew Sroczyński ukończył studia wyższe na Wydziale Zootechniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1937 roku. Następnie podjął pracę zawodową, początkowo w majątku rolnym, potem w Banku Rolnym w Katowicach i w handlu rolniczym, a od 1949 r. w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Rzeszowie na stanowisku kierownika kontraktacji bekonu. Zorganizował Zakład Doświadczalny Przemysłu Mięsnego w Podgrodziu w woj. rzeszowskim. Do SITSpoż. wstąpił w 1952 r. i stał się jednym z organizatorów i bardzo czynnych działaczy Oddziału Wojewódzkiego naszego Stowarzyszenia w Rzeszowie. Przez wiele kadencji, w okresie blisko dwudziestu lat (1960-1978) pełnił Đ z dużym powodzeniem - funkcję Sekretarza Zarządu OW SITSpoż. w Rzeszowie. Od 1970 r. był członkiem Komisji Seniorów OW w Rzeszowie. W latach 1988Đ1997 mimo iż stan zdrowia uniemożliwiał mu dalsze czynne udzielanie się w działalności stowarzyszeniowej, nadal żywo interesował się zagadnieniami i problemami SITSpoż., służąc chętnie radą i pomocą organizacyjną w ich rozwiązywaniu. Za całokształt działalności zawodowej i społecznej został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż. Honorowym Członkiem naszego Stowarzyszenia został w 1978 roku