Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Gertruda SŁOWIŃSKA
Kontakt

Informacje: Kol. inż. Gertruda Słowińska w 1959 roku ukończyła studia wyższe na Wydziale Rolnym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu uzyskując tytuł inżyniera rolnictwa. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w przemyśle zbożowo-młynarskim we Wrocławiu i przepracowała w zawodzie 34 lata kolejno na stanowiskach: kierownika Laboratorium, kierownika Działu Kontroli Jakości i kierownika Działu Produkcji w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ we Wrocławiu. Uczestniczyła w organizowaniu kursów szkoleniowych dla laborantów przemysłu zbożowo-młynarskiego. Była opiekunką stażystów Đ absolwentów Akademii Rolniczej. Prowadziła wykłady na kursach dla magazynierów zbożowych. Opracowała technologię produkcji dietetycznych otrąb pszennych. Jest racjonalizatorem produkcji oraz autorem wielu opracowań i publikacji w zakresie jakości wyrobów zbożowych. Członek SITSpoż. od 1962 roku. Zorganizowała Koło Zakładowe SITSpoż. w swoim zakładzie pracy i była przewodniczącą tego koła (1962Đ1982). Była również założycielką Sekcji Zbożowo-Młynarskiej przy OW SITSpoż. we Wrocławiu (1962) i pełniła funkcję jej sekretarza (1962-1975). W latach 1981Đ1990 była członkiem Zarządu OW SITSpoż. we Wrocławiu, a od 1998 roku do chwili obecnej jest przewodniczącą Koła Seniorów. Przez 3 kadencje tj. od 1992 roku do chwili obecnej jest członkiem Komisji Wyróżnień i Odznaczeń przy Radzie Wojewódzkiej FSNT NOT we Wrocławiu. Wyróżniła się jako współorganizator konferencji naukowo-technicznych oraz organizator kursów i szkolenia pracowników. Aktywnie uczestniczyła w pracach związanych z promocją krajowych wyrobów spożywczych. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej została uhonorowana m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką NOT, Honorową Odznaką SITSpoż. i innymi odznaczeniami. Zasłużony Pracownik Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ (1979). Godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzymała w 2004 roku.