Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Jadwiga SKARŻYŃSKA
Kontakt

Informacje: Kol. inż. Jadwiga Skarżyńska ukończyła w 1963 roku studia wyższe w zakresie mikrobiologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskując tytuł inżyniera. Ukończyła 2-letnie studium podyplomowe w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw. Posiada I i II stopień specjalizacji zawodowej. Swoją długoletnią pracę zawodową rozpoczęła w Lubelskich Zakładach Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Milejowie (1963-1976). Następnie pracowała w Kombinacie Przemysłowo-Rolnym ?Fructopol? w Lublinie (1976-1990). Ostatnim miejscem Jej pracy zawodowej było przedsiębiorstwo ?Agrohansa? sp. z o.o. w Lublinie, gdzie była zatrudniona na stanowisku głównego specjalisty ds. przetwórstwa (1990-2000). Członek SITSpoż. od 1966 roku, od początku pełniła funkcje we władzach Zarządu Kół Zakładowych oraz Oddziału Wojewódzkiego naszego Stowarzyszenia w Lublinie; była zastępcą sekretarza OW SITSpoż. (1969-73), przewodniczącą Koła Zakładowego we ?Fructopolu? (1976-1990) i wiceprzewodniczącą, sekretarzem oraz członkiem prezydium Zarządu OW. Pełniła też obowiązki przewodniczącej Zarządu OW SITSpoż. w Lublinie (2001). Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wyróżniona m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą i Srebrną Odznaką NOT, Honorową Odznaką SITSpoż. i Medalem 50-lecia naszego Stowarzyszenia. Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego i Skupu. Posiada dyplom Mistrza Techniki. Godność Członka Honorowego SITSpoż. otrzymała w 2002 roku.