Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Wiesław RZĘDOWSKI (1926 - 1997)
Kontakt

Informacje: Kol. prof. dr Wiesław Rzędowski ukończył wyższe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, otrzymując dyplom magistra chemii, a w 1967 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w SGGW w Warszawie. W 1987 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. W 1950 r. rozpoczął pracę w Instytucie Przemysłu Fermentacyjnego w Warszawie, zajmując kolejno stanowiska kierownika pracowni i kierownika zakładu, a w latach 1981-1992 był dyrektorem tego Instytutu, który w tych latach został - pod Jego kierownictwem Đ przekształcony w Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Jednocześnie, w latach 1974-1981 pełnił funkcję kierownika Zespołu Przetwórstwa Produktów Roślinnych i prowadził prace dydaktyczne i badawcze z tego zakresu na Wydziale Zamiejscowym Krakowskiej Akademii Rolniczej w Rzeszowie. Obszar jego badań naukowych to biotechnologia, głównie fermentacja oraz otrzymywanie i zastosowanie preparatów enzymatycznych. Miał w tej dziedzinie liczący się dorobek, był autorem ponad 100 prac naukowych, z których wiele wykorzystano w praktyce przemysłowej. Autor dwóch patentów, pięciu książek oraz wielu artykułów w periodykach naukowych i technicznych. Członek SITSpoż. już od 1949 roku, pełnił m.in. funkcje członka Zarządu Głównego, przewodniczącego Komisji Naukowo-Wydawniczej oraz przedstawiciela naszego Stowarzyszenia w Radzie Głównej NOT, itp. Autor licznych opracowań i referatów wygłaszanych na konferencjach i zjazdach SITSpoż. jak również wielu opinii i wniosków dotyczących przemysłu spożywczego, kierowanych przez Stowarzyszenie do odpowiednich władz i instytucji. Za osiągnięcia w pracy naukowej i społecznej wyróżniony licznymi odznaczeniami, w tym m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż.