Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Władysław POSZEPCZYŃSKI (1925-2000)
Kontakt

Informacje: Kol. mgr inż. Władysław Poszepczyński ukończył w 1950 roku Wyższą Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi, uzyskując dyplom inżyniera rolnika, a w 1969 r. po studiach na Uniwersytecie Łódzkim został magistrem ekonomii. Pracę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego (potem Ministerstwie Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego oraz w Ministerstwie Przemysłu Spożywczego i Skupu) w Warszawie na stanowisku inspektora kontroli technicznej, a następnie naczelnika Wydziału w Departamencie Techniki (1950-1956). W okresie 1956-1964 był dyrektorem w różnych zakładach państwowego przemysłu mięsnego na terenie m. Warszawy, potem (w okresie 1964-1986) pracował m.in. jako nauczyciel technologii mięsa w Technikum Przemysłu Spożywczego w Warszawie, główny specjalista w spółdzielczości pracy oraz dyrektor zespołu ds. produkcji w Przedsiębiorstwie Zagranicznym ?Mazowsze? w Pułtusku. Był też kierownikiem Wydziału Organizacyjnego w ZG SITSpoż. w Warszawie (1967-1972). Jest współtwórcą wynalazku p.n. ?Sposób utrwalania krwi zwierząt rzeźnych? oraz autorem dziesięciu i współautorem dwóch książek i podręczników z zakresu technologii przetwórstwa mięsnego (m.in. z dziedziny produkcji rzeźnianej i wędliniarskiej, solenia i peklowania mięsa, magazynowania mięsa i jego przetworów oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podstawowych branżowych zagadnień psychologii i socjologii pracy). Członek SITSpoż od 1951 roku. Współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Zarządu Sekcji Przemysłu Mięsnego (1958-1961). Był wieloletnim członkiem Zarządu Głównego SITSpoż. (1952-1963 oraz 1972-1975) i członkiem jego Prezydium (1959-1961). Przewodniczył różnym komisjom przy Zarządzie Głównym, m.in. Komisji Socjalno-Bytowej (1956-1957), Komisji Organizacyjnej (1959-1961), Komisji Zagranicznej (1961-1963), Komisji Konkursowej (1979-1980). W latach 1957-1961 był - z ramienia naszego Stowarzyszenia - członkiem Rady Głównej NOT. Był też przewodniczącym Koła Seniorów przy Oddziale SITSpoż. w Warszawie. Był jednym z autorów jubileuszowego wydawnictwa SITSpoż.: ?50 lat Stowarzyszenia 1946-1996?. W 1945 r. jako ochotnik zgłosił się do wojska i w szeregach II Armii WP uczestniczył w walkach nad Odrą (w rejonie Wrocławia), został odznaczony Medalem za Odrę, Nysę i Bałtyk, Medalem Wolności i Zwycięstwa oraz Odznaką Grunwaldzką. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wyróżniony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż., a także Złotą Odznaką Honorową ?Za Zasługi dla Warszawy?. Godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzymał w 1998 roku.