Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Bogdan OLĘDZKI (1915 - 1980)
Kontakt

Informacje: Kol. mgr Bogdan Olędzki, absolwent Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Warszawskiego, pracę zawodową rozpoczął w przemyśle włókien sztucznych w Łodzi, po czym wkrótce przeszedł do przemysłu spożywczego, w Wydziale Produkcji ?Społem?, a następnie w 1948 r. do Centrali Spółdzielni Ogrodniczych. Większą część swego zawodowego życia i pracy poświęcił przemysłowi owocowo-warzywnemu, którego był w Polsce jednym z głównych organizatorów. W 1951 r. rozpoczął organizowanie Centralnego Zarządu Przemysłu Owocowo-Warzywnego, przekształconego następnie w Zjednoczenie Przemysłu Owocowo-Warzywnego. W jednostkach tych pełnił odpowiedzialne funkcje dyrektora technicznego. Od 1958 do 1980 r. aktywnie pracował w Ministerstwie Przemysłu Spożywczego i Skupu jako wicedyrektor w Departamentach: Techniki, Współpracy z Zagranicą oraz Studiów i Rozwoju, gdzie Jego wiedza i doświadczenie były szczególnie aktywnie wykorzystywane. Zawsze był nowatorem, propagatorem i prekursorem myśli naukowo-technicznej. Jednocześnie uważał, ze nie można realizować postępu technicznego bez podbudowy społecznej i bez więzi pomiędzy specjalistami. Było to Đ Jego zdaniem Đ szczególnie ważne w rozdrobnionym przemyśle spożywczym, w którym inżynierowie i technicy byli i są bardzo rozproszeni. Dlatego stale dążył do łączenia pracy zawodowej i społecznej. Już w 1947 r. współpracował ze Stowarzyszeniem przy redagowaniu Kalendarza Przemysłu Spożywczego. Członek SITSpoż. od 1949 r. początkowo pracował w Komisjach: Postępu Technicznego oraz Czasopism Technicznych. Następnie zorganizował Sekcję Przemysłu Owocowo-Warzywnego i został jej pierwszym przewodniczącym. Był wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia w ciągu czterech kadencji (1965Đ1972), należał zawsze do stałych i niestrudzonych aktywistów SITSpoż. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Honorową Naczelnej Organizacji Technicznej i Honorową Odznaką SITSpoż. Godność Honorowego Członka Stowarzyszenia otrzymał w 1975 roku. Żegnając na zawsze Kol. B. Olędzkiego Prezes Stowarzyszenia powiedział: Odszedł człowiek skromny, dobry i mądry, był humanistą w najpełniejszym znaczeniu tego