Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Henryk NIEWIADOMSKI (1905 - 1992)
Kontakt

Informacje: Kol. prof. dr inż. Henryk Niewiadomski ukończył studia wyższe na Wydziale Chemicznym Politechniki Lwowskiej w 1927 r. i na tej samej uczelni uzyskał doktorat nauk technicznych (1935 r.) W 1949 r. podejmuje pracę naukową i dydaktyczną na Politechnice Gdańskiej, gdzie zostaje mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1964 r. profesorem zwyczajnym. Zorganizował Katedrę, Instytut oraz Zakład Chemii i Technologii Tłuszczów Jadalnych. Wybitny naukowiec, znany i ceniony w kraju i za granicą. Od 1954 r. przez wiele kadencji przewodniczący i zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Przemysłu Tłuszczowego oraz członek licznych organizacji i komitetów naukowych krajowych i zagranicznych, w tym m.in. Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Rad Naukowych Instytutów oraz aktywny uczestnik międzynarodowych kongresów i sympozjów z zakresu chemii i technologii tłuszczów. Autor stukilkudziesięciu publikacji naukowych. Jego bardzo bogaty dorobek dydaktyczny wyraża się promotorstwem ok. 300 prac magisterskich i kilkunastu prac doktorskich. Od wielu lat związany z przemysłem spożywczym, w którym już od 1930 r. pełnił odpowiedzialne funkcje kierownicze w wielu zakładach produkcyjnych. Od 1953 r. bardzo aktywny w pracach Stowarzyszenia, szczególnie w zakresie organizowania konferencji naukowo-technicznych, sympozjów i zjazdów. Za działalność naukową zawodową i społeczną wyróżniony licznymi odznaczeniami, w tym m.in. Orderem Sztandaru Pracy I i II klasy, Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim OOP, Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż., a także Krzyżem za Udział w Wojnie 1918Đ1921 oraz francuskim Medalem Eugene Chevreul. Godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzymał w 1975 roku.