Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Jadwiga MARCZUKAJTIS (1915 - 1969)
Kontakt

Informacje: Kol. mgr Jadwiga Marczukajtis ukończyła studia wyższe na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie specjalizowała się w zakresie przetwórstwa owocowo-warzywnego w Zakładzie Technologii Fermentacji i Produktów Spożywczych Politechniki Warszawskiej. Zaraz po II wojnie światowej, w latach 1945Đ1947 była kierownikiem technicznym Zakładów Przetwórstwa Owocowego w Bielsku-Białej, a następnie, do 1966 r. pracowała w Śląskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych na stanowisku kierownika laboratorium. W ostatnim okresie swej pracy zawodowej była zatrudniona w Urzędzie Rezerw Państwowych. Aktywna działaczka SITSpoż. już od 1947 roku, początkowo na terenie Oddziału powstałego w Zabrzu. W latach 1952Đ1963 była przewodniczącą Zarządu Katowickiego Oddziału naszego Stowarzyszenia (którego siedzibę przeniesiono wówczas do Bielska-Białej). Wniosła ogromny osobisty wkład do rozwoju ruchu stowarzyszeniowego, a Oddział Katowicki SITSpoż. bardzo wiele zawdzięcza Jej niestrudzonemu działaniu, zapałowi, talentom organizatorskim i ofiarności. Równocześnie, działając w Oddziale Wojewódzkim NOT przyczyniła się do realizacji Domu Technika w Bielsku-Białej. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Naczelnej Organizacji Technicznej i Złotą Odznaką ?Zasłużony dla Województwa Katowickiego?.