Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Zbigniew MANDES (1906 - 1995)
Kontakt

Informacje: Kol. mgr inż. Zbigniew Mandes ukończył studia wyższe na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej Po wojnie objął stanowisko dyrektora produkcji w Centralnym Zarządzie Przemysłu Konserwowego. Brał wówczas (w pierwszych latach powojennych) czynny udział w odbudowie i uruchamianiu zakładów produkcyjnych tego przemysłu oraz w organizowaniu produkcji eksportowej. W późniejszym okresie, bezpośrednio przed odejściem na emeryturę, był kierownikiem zespołu w Instytucie Gospodarki Wodnej. Był pełnym entuzjazmu i ofiarności współtwórcą i współorganizatorem SITSpoż. Razem z W. Kuleszyńskim i A. Terleckim reprezentował kadry techniczne przemysłu spożywczego już w 1945 roku, w czasie pamiętnego zebrania przedstawicieli wszystkich gałęzi przemysłu, na którym utworzono Naczelną Organizację Techniczną. Był też wiceprzewodniczącym w pierwszym Zarządzie Tymczasowym (1946 r.) i w pierwszym Zarządzie Głównym SITSpoż. powołanym przez I Walny Zjazd Delegatów na lata 1946Đ1948. Jako uczestnik I Kongresu Techników Polskich aktywnie występował w sprawach przemysłu konserwowego. Według Niego, w latach 1945Đ1946 organizatorzy naszego Stowarzyszenia dążyli do osiągnięcia następujących głównych celów: skupienie w jednej organizacji nielicznych wówczas fachowców przemysłu spożywczego (i przez to wzmocnienie siły i skuteczności ich działania), stworzenie niezbędnej literatury fachowej oraz szybkie wykształcenie dalszych kadr fachowców dla przemysłu spożywczego. Przytoczmy jedno z Jego wspomnień: zaczęliśmy działać bez lokalu, aparatu pomocniczego, a nawet bez środków na znaczki do rozsyłanej korespondencji. Mieliśmy za to ogrom entuzjazmu i ofiarności. Pierwsze trudności nie zniechęciły. Idea Stowarzyszenia rozpoczęła kiełkować i żyć, a dziś osiągnęła kształt imponującej organizacji.