Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Marian MALINOWSKI (1927 - 1989)
Kontakt

Informacje: Kol. mgr inż. Marian Malinowski ukończył studia wyższe na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, specjalizując się w chłodnictwie. Pracę zawodową rozpoczął w Warszawie, w Dyrekcji Budowy Chłodni Składowych, na stanowisku inspektora technicznego. Do 1969 r. jego praca i działalność były nieprzerwanie związane z rozwojem polskiego chłodnictwa. Był naczelnikiem Wydziału Mechanicznego, a następnie dyrektorem naczelnym Zjednoczenia Przemysłu Chłodniczego. Wniósł wielki osobisty wkład w dynamiczny rozwój, nowoczesność i wysoki poziom techniczny chłodnictwa składowego w naszym kraju, w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju produkcji mrożonych owoców i warzyw, które stały się naszą bardzo ważną eksportową specjalnością. W następnych latach powierzono Mu odpowiedzialne stanowisko naczelnego dyrektora Centrali Przemysłu Mięsnego w Warszawie. Potem, aż do końca życia aktywnie pracował w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na stanowisku dyrektora departamentu, w tym m.in. Departamentu Przetwórstwa Rolno-Spożywczego, w dużym stopniu przyczyniając się do dalszego rozwoju przemysłu spożywczego i do utrzymania integracji środowiska pracowników tego przemysłu w skali kraju. Członek SITSpoż. od 1950 roku, współorganizator Sekcji Przemysłu Chłodniczego, która podobnie jak i Koło Zakładowe w Zjednoczeniu Đ od początku była bardzo aktywna i w znaczącym stopniu przyczyniła się do dynamicznego rozwoju polskiego chłodnictwa, szkolenia kadr chłodniczych oraz uruchomienia czasopisma fachowego poświęconego chłodnictwu. W latach 1969Đ1972 był Przewodniczącym Zarządu Głównego SITSpoż. Stale dążył do wytworzenia atmosfery wspólnoty zawodowej, podnoszenia kultury technicznej, pobudzania ambicji zawodowych, np. w dążeniach do zdobywania dyplomu mistrza w zawodzie, itp. Człowiek niezwykle skromny, koleżeński i dla wszystkich przyjazny. Wszystkie swoje siły oddał pracy zawodowej i społecznej dla dobra Polski i jej przemysłu spożywczego. Odznaczony m.in. Orderem Sztandaru Pracy, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż.