Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Władze Stowarzyszenia w latach 1946 - 2010 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Rawa   
środa, 07 lipca 2010 01:00

 

Władze Stowarzyszenia

 

 

Prezydia Zarządu Głównego SITSpoż

kadencja 1946–1948

Włodzimierz Kuleszyński                                     prezes

Jan Hattowski                                                      I  wiceprezes

Zbigniew Mandes                                                II wiceprezes

Zygmunt Warda                                                   sekretarz

Kazimierz Boużyk                                                skarbnik

kadencja 1948–1950

Eugeniusz Pijanowski                                           prezes

Włodzimierz Kuleszyński                                     I  wiceprezes

Zbigniew Ziółkowski                                            II wiceprezes

Zbigniew Mandes                                                sekretarz

Kazimierz Boużyk                                                skarbnik

kadencja 1950–1951

Roman Szarejko                                                  prezes

Włodzimierz Kuleszyński                                     I  wiceprezes

Józef Lewon                                                        II wiceprezes

Henryk Tyszka                                                    sekretarz

Zbigniew Ziółkowski                                            skarbnik

Anna Świętorzecka                                              sekretarz generalny

kadencja 1951–1952

Roman Szarejko                                                  prezes

Włodzimierz Kuleszyński                                     I  wiceprezes

Wacław Plewko                                                  II wiceprezes

Jerzy Sokulski                                                     sekretarz

Jerzy Morgulec                                                    skarbnik

Anna Świętorzecka                                              sekretarz generalny

kadencja 1952–1953

Roman Szarejko                                                  prezes

Włodzimierz Kuleszyński                                     I  wiceprezes

Wacław Plewko                                                  II wiceprezes

Jerzy Sokulski                                                     sekretarz

Mieczysław Stępiński                                           skarbnik

Anna Świętorzecka                                              sekretarz generalny

kadencja 1953–1955

Zbigniew Ziółkowski                                            prezes

Roman Szarejko                                                  I  wiceprezes

Mieczysław Stępiński                                           II wiceprezes

Anna Świętorzecka                                              sekretarz generalny

 

kadencja 1955–1957

Alfons Myśliński                                                  prezes

Zbigniew Ziółkowski                                            I  wiceprezes

Mieczysław Stępiński                                           II wiceprezes

Anna Świętorzecka                                              sekretarz generalny

kadencja 1957–1959

Paweł Wojcieszak                                               prezes

Mieczysław Stępiński                                           I  wiceprezes

Bolesław Bachman                                              II wiceprezes

Anna Świętorzecka                                              sekretarz generalny

kadencja 1959–1961

Alfons Myśliński                                                  prezes

Zbigniew Ziółkowski                                            I  wiceprezes

Mieczysław Stępiński                                           II wiceprezes

Anna Świętorzecka                                              sekretarz generalny

kadencja 1961–1963

Alfons Myśliński                                                  prezes

Zbigniew Ziółkowski                                            I  wiceprezes

Mieczysław Stępiński                                           II wiceprezes

Anna Świętorzecka                                              sekretarz generalny

kadencja 1963–1965

Zbigniew Ziółkowski                                            prezes

Mieczysław Stępiński                                           I  wiceprezes

Adolf Horubała                                                    II wiceprezes

Anna Świętorzecka                                              sekretarz generalny

kadencja 1965–1967

Zbigniew Ziółkowski                                            prezes

Alfons Myśliński                                                  I  wiceprezes

Bogdan Olędzki                                                   II wiceprezes

Anna Świętorzecka                                              sekretarz generalny

kadencja 1967–1969

Zbigniew Ziółkowski                                            prezes

Alfons Myśliński                                                  I  wiceprezes

Bogdan Olędzki                                                   II wiceprezes

Anna Świętorzecka                                              sekretarz generalny

kadencja 1969–1972

Marian Malinowski                                              prezes

Bogdan Olędzki                                                   I  wiceprezes

Józef Różański                                                     II wiceprezes

Anna Świętorzecka                                              sekretarz generalny

 

kadencja 1972–1975

Alfons Myśliński                                                  prezes

Stanisław Berger                                                  I  wiceprezes

Aleksander Stępkowski                                       II wiceprezes

Anna Świętorzecka                                              sekretarz generalny

Stanisław Jaśkiewicz                                            członek Prezydium

kadencja 1975–1978

Kazimierz Jarosz                                                  prezes

Stanisław Berger                                                  I wiceprezes

Aleksander Stępkowski                                       II wiceprezes

Tomasz Jeż                                                          sekretarz generalny

kadencja 1978–1983

Kazimierz Jarosz                                                  prezes

Stanisław Berger                                                  I wiceprezes

Aleksander Stępkowski                                       II wiceprezes

Tomasz Jeż                                                          sekretarz generalny

Maria Gosławska                                                członek Prezydium

Włodzimierz Kamiński                                         członek Prezydium

Antoni Rutkowski                                                członek Prezydium

Alina Zbrzeźniak                                                  członek Prezydium

kadencja 1983–1986

Kazimierz Jarosz                                                  prezes

Włodzimierz Kamiński                                         I wiceprezes

Jan Kostrzewa                                                     II wiceprezes

Tomasz Jeż                                                          sekretarz generalny

Marian Ficek,                                                      członek Prezydium

Tadeusz Frączek                                                 członek Prezydium

Witold Kostro                                                     członek Prezydium

Jan Oleksy                                                          członek Prezydium

Henryk Waszczykowski                                      członek Prezydium

kadencja 1986–1990

Kazimierz Jarosz                                                  prezes

Włodzimierz Kamiński                                         I wiceprezes

Jan Kostrzewa                                                     II wiceprezes

Tomasz Jeż                                                          sekretarz generalny

Marian Ficek,                                                      członek Prezydium

Tadeusz Frączek                                                 członek Prezydium

kadencja 1990–1994

Janusz B. Berdowski                                           prezes

Tadeusz Frączek-następnie                                  wiceprezes

Adolf Horubała, Ryszard Kania                           wiceprezes

Tomasz Jeż                                                          sekretarz generalny

Adam Olszewski                                                 członek Prezydium

Ryszard Sąsiadek,                                               członek Prezydium

Barbara Zdzieszyńska                                          członek Prezydium

kadencja 1994–1998

Janusz B. Berdowski                                           prezes

Danuta Janik                                                        wiceprezes

Kazimierz Manista                                               wiceprezes

Tomasz Jeż                                                          sekretarz generalny (do 1997)

Bronisław Wesołowski                                        p.o. sekretarz generalny (od 1997)

Róża Lenik                                                          członek Prezydium

Alojzy Patelski                                                     członek Prezydium

Władysław Pisarek                                              członek Prezydium

Ryszard Sąsiadek                                                członek Prezydium

Henryk Wydmuch – następnie –                          członek Prezydium

Eugeniusz Murczkiewicz                                      członek Prezydium

kadencja 1998–2002

Stanisław Tyszkiewicz                                          przewodniczący

Danuta Janik                                                        wiceprzewodnicząca

Kazimierz Manista                                               wiceprzewodniczący

Bronisław Wesołowski                                        sekretarz generalny

Stefan Kwiecień                                                  członek Prezydium

Róża Lenik                                                          członek Prezydium

Jerzy Hetmański                                                  członek Prezydium

Władysław Poszepczyński – następnie –              członek Prezydium  

Zdzisław Jabłoński                                               członek Prezydium

Ryszard Sąsiadek                                                członek Prezydium

kadencja 2002–2006

Stanisław Tyszkiewicz                                          przewodniczący

Danuta Janik                                                        wiceprzewodnicząca

Andrzej Borys                                                     wiceprzewodniczący

Bronisław Wesołowski                                        sekretarz generalny

Jerzy Hetmański                                                  członek Prezydium

Mieczysław Jankiewicz                                        członek Prezydium

Władysław Kopczyński                                       członek Prezydium

Stefan Kwiecień                                                  członek Prezydium do 2004

Kazimierz Manista                                               członek Prezydium od 2004

 

Poprawiony: czwartek, 19 sierpnia 2010 09:19