Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Szczepan BALCZEWSKI
Kontakt

Informacje: (ur. w 1935 r.)
Kol. mgr inż. Szczepan Balczewski ukończył w 1962 roku studia wyższe na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu uzyskując tytuł magistra inżyniera w specjalności technologia rolno-spożywcza. W czasie swej długoletniej pracy zawodowej (1962-2000) był związany m.in. z Przedsiębiorstwem Przemysłu Mięsnego ă AGROS-KOSZALIN Ó, gdzie pracował na różnych odpowiedzialnych stanowiskach. Racjonalizator i wynalazca. Opracował i wdrożył do produkcji 23 projekty wynalazcze. Posiada odznakę ăRacjonalizator ProdukcjiÓ. Członek SITSpoż. od 1962 roku, przez wiele lat był przewodniczącym Koła Zakładowego SITSpoż. w macierzystym zakładzie pracy. Obecnie jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w Środkowopomorskim Oddziale SITSpoż. w Koszalinie. Był wykładowcą przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych, Studiów Policealnych i w Technikum Przemysłu Spożywczego w Koszalinie. Uzyskał II stopień specjalizacji zawodowej w dziedzinie przetwórstwa rolno-spożywczego o kierunku technologia mięsa. Jest autorem kilku publikacji fachowych z zakresu przemysłu mięsnego. Nadal aktualnie włącza się w organizowanie imprez (pokazów, wyjazdów i seminariów) organizowanych przez Oddział SITSpoż. i Środkowopomorską Radę NOT w Koszalinie. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wyróżniony odznaczeniami państwowymi i resortowymi m.in. Złotą i Srebrną Odznaką NOT i Honorową Odznaką SITSpoż. Zasłużony Senior naszego Stowarzyszenia. Godność Członka Honorowego SITSpoż. otrzymał w 2002 roku.