Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Tadeusz ŻABA
Kontakt

Informacje: ur. w 1916 r.
Kol. mgr Tadeusz Żaba ukończył w 1952 roku studia wyższe na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskując tytuł magistra chemii.
Swoją wieloletnią pracę zawodową (od 1940 r. do chwili obecnej) poświęcił przemysłowi zielarskiemu, współtworzył dokumentację rozwoju i rozbudowy tego przemysłu w Polsce, a w szczególności Zakładów Zielarskich w Krakowie, Legnicy, Lublinie, Poznaniu, Pruszkowie i Wrocławiu.
Zatrudniony na stanowisku specjalisty ds., rozwoju w Zakładach Zielarskich ?Herbapol? we Wrocławiu zajmował się m.in. przygotowaniem zakładów do wdrożenia wymagań Unii Europejskiej dotyczących przemysłu farmaceutycznego.
Autor i współautor licznych preparatów farmaceutycznych typu zielarskiego, współautor 32 projektów wynalazczych dotyczących procesów technologicznych oraz nowych wyrobów; 5 projektów zgłoszonych do Urzędu Patentowego uzyskało patenty.
Współautor publikacji n.t. technologii suszenia i ekstrakcji karczochów, wygłoszonej na Sejmiku Zielarskim w Lublinie.
Współorganizator prezentacji oraz sympozjum n.t. rozwoju rynku produktów uzupełniających żywność (żywność specjalna, dietetyczna, witaminy, mikroelementy), zorganizowanej przez Zarząd Dolnośląskiego Oddziału SITSpoż. wspólnie z Polskim Towarzystwem Technologów Żywności, Oddział we Wrocławiu
Członek SITPChem. (1946-1955), a od 1955 roku członek SITSpoż. Aktywnie działał społecznie zwłaszcza w Grupie Rzeczoznawców (przez wiele lat od 1963 roku). Członek Komisji Nagród i Wyróżnień Wojewódzkiej Rady FSNT we Wrocławiu.
Za wyniki w pracy zawodowej i społecznej uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą i Srebrną Odznaką Honorową NOT, Honorową Odznaką SITSpoż., 40- i 50-lecia SITSpoż. oraz 30-, 40- i 50-lecia OW NOT we Wrocławiu i in.
Wyróżniony również dyplomem ?Zasłużony dla Wrocławskiej Rady FSNTÓ wraz z umieszczeniem imiennie nazwiska na tablicy pamiątkowej w Domu Technika we Wrocławiu.
Godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzymał w 1998 roku.