Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Barbara ZDZIESZYŃSKA
Kontakt

Informacje: Kol. mgr Barbara Zdzieszyńska ukończyła w 1954 roku studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, uzyskując dyplom magistra towaroznawstwa artykułów spożywczych.
Bezpośrednio po studiach wyższych podjęła pracę w przemyśle spożywczym, początkowo w Poznańskiej Wytwórni Octu i Musztardy (1954-1957), potem w Poznańskiej Wytwórni Win (1957-1960), a następnie przez wiele lat pracowała w branży ciastkarsko-piekarskiej, początkowo w ZPC ?Goplana? (1960-1962), a następnie przez 28 lat (1962-1990) w Poznańskiej Ciastkarskiej Spółdzielni Spożywców ?Społem?, zajmując kolejno odpowiedzialne stanowiska: kierownika laboratorium, głównego technologa i (od 1983 r.) wiceprezesa ds. produkcji piekarsko-ciastkarskiej.
Inicjatorka licznych usprawnień organizacyjnych i technologicznych, m.in. przy uruchamianiu nowych piekarń w Poznaniu. Autorka licznych receptur piekarsko-ciastkarskich dla nowych wyrobów, np. dla produktu eksportowego ?Pumpernikel Wielkopolski?. Współautorka dokumentacji rozruchowej i koordynatorka rozruchu trzech nowo wybudowanych piekarni i jednej ciastkarni w Poznaniu. Autorka metody wykorzystywania określonych asortymentów pieczywa zwrotnego.
Działaczka SITSpoż. od 1955 roku. Na poznańskim terenie naszego Stowarzyszenia była m.in. przewodniczącą Koła Zakładowego (1955-1977), przewodniczącą Wojewódzkiej Sekcji Przemysłu Owocowo-Warzywnego (1957-1959); w 1968 r. przyczyniła się do zorganizowania Wojewódzkiej Sekcji Piekarsko-Ciastkarskiej SITSpoż. Od wielu lat działa też w Zarządzie naszego Stowarzyszenia w Poznaniu, jako członek i sekretarz, a w latach 1983-1994 jako wiceprzewodnicząca Oddziału. W latach 1990-1994 była członkiem Prezydium Zarządu Głównego SITSpoż. w Warszawie.
Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w Oddziale SITSpoż. w Poznaniu. Od 1986 r. jest członkiem Rady Głównej NOT i Rady Wojewódzkiej NOT w Poznaniu.
Za osiągnięcia w działalności społecznej wyróżniona m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż. oraz licznymi odznaczeniami resortowymi i regionalnymi.
Godność Członka Honorowego SITSpoż. otrzymała w 1990 roku.