Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Zdzisław ZAJĄC
Kontakt

Informacje: ur. w 1926 r.
Kol. mgr inż. Zdzisław Zając ukończył w 1954 roku wyższe studia na Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu uzyskując tytuł magistra inżyniera.
Prawie całe swoje życie zawodowe poświęcił branży piwowarskiej. W 1955 roku podjął pracę w Poznańskich Zakładach Piwowarskich, w których kolejno był zatrudniony: w browarze w Grodzisku Wlkp., słodowni pneumatycznej w Poznaniu, w browarze Kobylepole, a od 1969 roku, jako główny technolog, w browarze w Poznaniu. W 1982 roku został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych, a następnie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. handlowo-surowcowych w Poznańskich Zakładach Piwowarskich; ww. funkcje kierownicze pełnił aż do przejścia na emeryturę w 1994 roku, a następnie był czynny zawodowo jeszcze przez 6 lat (do 2000 roku).
Jest wybitnym specjalistą w branży piwowarskiej, autorem i organizatorem wielu przedsięwzięć technologicznych i inwestycyjnych w Poznańskich Zakładach Piwowarskich, aktywnym uczestnikiem wielu sympozjów branżowych i konferencji oraz kilku Międzynarodowych Kongresów Chmielarskich, był organizatorem Kongresu Chmielarskiego w Polsce (1987).
Członek SITSpoż. od 1956 roku. Pełnił wiele funkcji w zarządach kół zakładowych przy browarach w Grodzisku Wlkp., Poznaniu i Kobylepolu. Od 1958 roku jest członkiem Zarządu OW SITSpoż w Poznaniu, gdzie przez 35 lat nieprzerwanie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Wymiany Technicznej, organizując wiele wyjazdów technicznych dla członków Stowarzyszenia. Jednocześnie w latach 1962-1985 był sekretarzem, a potem przewodniczącym Sekcji Piwowarskiej przy OW w Poznaniu, a od 1986 roku był wiceprzewodniczącym Sekcji Piwowarskiej przy Zarządzie Głównym SITSpoż.
Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej został uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą i Srebrną Odznaką NOT i Honorową Odznaką SITSpoż.
W 2002 roku nasze Stowarzyszenie nadało Mu najwyższą Godność - Członkostwo Honorowe.