Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Eugeniusz WYSZKOWSKI
Kontakt

Informacje: ur. w 1920 r.
Kol. Eugeniusz Wyszkowski po ukończeniu w 1938 roku gimnazjum został powołany do Szkoły Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, a po zdaniu egzaminu przyjęty do Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu. Walczył w kampanii wrześniowej, którą zakończył 28 września 1939 r. W pierwszych dniach października 1939 r. znalazł się w obozie w Starobielsku, z którego miesiąc później udało Mu się wydostać w ramach jedynej rosyjsko-niemieckiej wymiany jeńców. Z niewoli niemieckiej uciekł, wyskakując z wagonu w rejonie Suchedniowa.
Pracę zawodową rozpoczął już w 1939 r. w młynie gospodarczym i przez cały czas do 1980 r. (tj. do przejścia na emeryturę) był związany z przemysłem młynarskim, pełniąc w nim różne funkcje na terenie Lublina i Warszawy. Był m.in. zastępcą dyrektora ds. inwestycji w Centralnym Zarządzie Przemysłu Młynarskiego ?PZZÓ (1951-1958), a następnie dyrektorem Zakładów Młynarskich i Okręgowego Przedsiębiorstwa ?PZZÓ w Warszawie.
Współautor założeń lokalizacyjnych budowy wielu nowych młynów m.in. w Białymstoku, Szymanowie, Warszawie-Białołęce i innych. Inicjator rozbudowy przemysłu młynarskiego w rejonie Warszawy, do 1955 r. bezpośrednio nadzorował budowę młyna w Szymanowie, a w 1970 r. - uzyskując specjalne pełnomocnictwa - rozpoczął budowę Zakładów Młynarskich Warszawa- Białołęka, którą to inwestycję terminowo ukończył i oddał do eksploatacji.
Działacz SITSpoż. od 1963 roku; w Zarządzie OW w Warszawie pełnił kolejno funkcje: skarbnika, przewodniczącego komisji szkoleniowej i - przez kilka kadencji - wiceprzewodniczącego Zarządu OW SITSpoż. Organizator szkolenia dla wielu branż przemysłu spożywczego, m.in. z zakresu znaku jakości.
Jednocześnie czynnie pracował w kilku komisjach Zarządu Głównego naszego Stowarzyszenia, m.in. był w ciągu dwu kadencji wiceprzewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej SITSpoż.
Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wyróżniony m.in. Krzyżem Oficerskim OOP oraz Złotą Odznaką NOT i Honorową Odznaką SITSpoż.
Godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzymał w 1998 roku.