Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Jan WACHNIAK
Kontakt

Informacje: ur. w 1919 r.
Kol. Jan Wachniak pracę zawodową rozpoczął już w 1933 r. w wytwórni wędlin w Buczaczu, woj. tarnopolskie. Brał udział w kampanii wrześniowej, jest kombatantem II wojny światowej. W 1946 r. przybywa ze Lwowa, jako repatriant, na Ziemie Odzyskane i tu - głównie w Szczecinie - podejmuje działalność zawodową i społeczną.
Ukończył Technikum Gospodarcze w Szczecinie uzyskując tytuł technika technologa żywienia zbiorowego. Ponadto - po ukończeniu rocznego studium podyplomowego - uzyskał uprawnienia technologa przetwórstwa mięsnego, ma też m.in. uprawnienia starszego inspektora - lustratora branżowego.
Wiele lat życia poświęcił pracy w gastronomii kierując zakładami i szkoląc kadrę gastronomiczną m.in. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Kadr ?Społem?, w Sosnówce koło Jeleniej Góry, a następnie w zakładach państwowego i spółdzielczego przemysłu gastronomicznego i mięsnego w woj. szczecińskim. Opracował i wdrożył w zakładach liczne wnioski racjonalizatorskie i usprawnienia techniczne.
Do SITSpoż. należy od 1953 r., będąc zawsze bardzo aktywnym działaczem społecznym. Zorganizował wiele Kół SITSpoż. w zakładach gastronomicznych. Od 1958 r. działa jako członek Zarządu OW w Szczecinie, przewodnicząc różnym komisjom Stowarzyszenia, a w 1980 r. został przewodniczącym Koła Seniorów przy Zarządzie Oddziału SITSpoż. w Szczecinie.
Za aktywną działalność społeczną został wpisany do Księgi Zasłużonych NOT Oddziału w Szczecinie (1985 r.).
Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 roku i innymi medalami wojskowymi, a także Złotą Odznaką Honorową NOT oraz Odznaką Honorową SITSpoż.
Godność Członka Honorowego Stowarzyszenia otrzymał w 1994 roku. Jako Członek Honorowy - Senior Konwentu nadal aktywnie pracuje w OW SITSpoż. w Szczecinie.