Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Czesław ŚWIECHOWSKI
Kontakt

Informacje: ur. w 1917 r.
Kol. mgr inż. Czesław Świechowski w 1948 roku ukończył studia wyższe w SGGW w Warszawie uzyskując tytuł magistra inżyniera nauk agrotechnicznych.
Pracował kolejno: w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie (1945-1947) jako kontroler żywnościowy, w Centralnym Laboratorium Przemysłu Cukierniczego (1947-1957) jako kierownik, w Zjednoczeniu Przemysłu Cukierniczego (1957-1973) m.in. jako zastępca dyrektora ds. technicznych, a następnie w Biurze Projektów Przemysłu Fermentacyjnego (1973-1976) jako starszy projektant oraz w CZSS ?Społem? (1976-1991).
Był przewodniczącym Komisji Ekspertów ds. Cukiernictwa w Centralnym Biurze Jakości Wyrobów, otrzymał (jako niezależny ekspert) nominację na członka Normalizacyjnej Komisji Problemowej ds. Cukiernictwa i Ciastkarstwa.
Jednocześnie z pracą w przemyśle, w latach 1949-1967 prowadził działalność dydaktyczną, głównie z technologii cukiernictwa w SGGW w Warszawie. Autor i współautor wielu podręczników i skryptów oraz publikacji w branżowych czasopismach technicznych.
Członek SITSpoż. od 1951 roku, bardzo aktywny na terenie Mazowieckiego OW oraz ZG SITSpoż., był m.in. przewodniczącym koła przy ZP Cukierniczego (1959-1961), członkiem, a od 1963 r. przez 40 lat przewodniczącym Komisji Rewizyjnej OW SITSpoż. w Warszawie, był też członkiem ZG SITSpoż. (1965-1967) oraz członkiem Zarządu Sekcji Piekarsko-Cukierniczej przy ZG (1967-1973) a następnie Sekcji Cukierniczej przy ZG (1973-1990).
Jest rzeczoznawcą SITSpoż. w zakresie technologii przemysłu cukierniczego i oceny jakości (od 1979 r.).
Za pracę zawodową i działalność społeczną odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką ?Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego i Skupu?, Honorową Odznaką NOT i Honorową Odznaką SITSpoż.
Jest Zasłużonym Seniorem SITSpoż. (1988).
Posiada też Warszawski Krzyż Powstańczy.
W 2004 roku nasze Stowarzyszenie nadało Mu najwyższą Godność - Członkostwo Honorowe.