Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Agnieszka ŚLIWIŃSKA
Kontakt

Informacje: Kol. mgr inż. Agnieszka Śliwińska ukończyła w 1957 roku studia wyższe na Wydziale Rolnym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uzyskując tytuł magistra inżyniera.
W latach 1957-1977 pracowała w Przemysłowej Spółdzielni Pracy ?Okęcie?, początkowo jako kierownik laboratorium, a następnie jako kierownik jednego z zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego. W tym czasie zgłosiła wiele wniosków racjonalizatorskich oraz brała udział w opracowywaniu nowych technologii. W 1978 roku podjęła pracę na stanowisku głównego technologa w Spółdzielni Rolniczej w Czaplinie, gdzie od podstaw organizowała produkcję przetwórstwa owocowo-warzywnego. W latach 1979-1990 pełniła funkcję zastępcy naczelnika wydziału w Zjednoczeniu Przemysłu Chłodniczego w Warszawie.
Po przejściu na emeryturę podjęła pracę w Klubie Parlamentarnym Unii Demokratycznej w Sejmie RP oraz prowadziła Warszawskie Biuro Unii Demokratycznej (w latach 1992-1993). Następnie była kierownikiem biura w Fundacji Poszanowania Energii (1994-2000). Od 2000 roku do chwili obecnej pracuje w Grupie Doradztwa Strategicznego Sp. z o.o.
Członek SITSpoż. od 1972 roku. Była wiceprzewodniczącą Koła Zakładowego przy Spółdzielni ?Okęcie? (1972-1977), sekretarzem Oddziału Warszawskiego SITSpoż. (1972-1992), a także członkiem Zespołu Pomocy Koleżeńskiej przy tym Oddziale (1980-1992). Obecnie jest członkiem Komisji Rewizyjnej przy Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim SITSpoż.
Za działalność społeczną otrzymała: Srebrny Krzyż Zasługi, Złotą i Srebrną Odznakę NOT oraz Honorową Odznakę SITSpoż.
Godność Honorowego Członka SITSpoż. otrzymała w 2004 roku.