Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Wiesław SZLOSER
Kontakt

Informacje: ur. w 1924 r.
Kol. Wiesław Szloser cały 38-letni okres swej pracy zawodowej związał nieprzerwanie z przemysłem zbożowo-młynarskim, zajmując przez 25 lat stanowisko kierownika Działu Produkcji nadzorował pracę kilkunastu młynów, znajdujących się w 3 województwach i aktywnie włączał się w ich modernizację i powiększanie zdolności produkcyjnych, a także w poprawę jakości przetworów zbożowych.
Jest racjonalizatorem produkcji, jego wniosek racjonalizatorski dotyczył konkretnych sposobów zwiększenia zdolności produkcyjnej jednego z młynów. W swym dorobku ma też artykuł na temat kontroli strat przemiałowych, opublikowany w fachowym czasopiśmie branżowym ?Przemysł Zbożowo-Młynarski?.
Członek SITSpoż. od 1961 roku, od początku aktywnie włączył się do pracy w Kole Zakładowym przy Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego ?PZZÓ w Łodzi, już w 1962 roku zostaje członkiem Zarządu tego Koła, a następnie przez ponad 20 lat był jego przewodniczącym (1963-1985), w znacznym stopniu osobiście przyczyniając się do tego, że ww. Koło stale zajmowało czołowe miejsca w konkursie na najlepiej pracujące koło SITSpoż. Równocześnie czynnie działał w Komisji Szkolenia przy Zarządzie OW SITSpoż. w Łodzi. Został wybrany sekretarzem Zarządu OW naszego stowarzyszenia w Łodzi i funkcję tę sprawował przez 25 lat (1965-1990), wykazując bardzo duże zaangażowanie w pracy stowarzyszeniowej.
Za osiągnięcia w pracy społecznej otrzymał Złotą i Srebrną Odznakę NOT oraz Honorową Odznakę SITSpoż. Wpisany do Księgi Zasłużonych Techników NOT w Łodzi.
W 1985 roku nasze Stowarzyszenie nadało Mu godność Zasłużonego Seniora, a w 2002 roku - Członkostwo Honorowe.