Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Witold SZEPIETOWSKI
Kontakt

Informacje: ur. w 1925 r.
Kol. mgr inż. Witold Szepietowski w czasie II wojny światowej działał w Ruchu Oporu na terenie Sokołowa Podlaskiego.
W 1941 roku wstąpił do ZWZ-AK, był łącznikiem oraz działał w grupie sabotażowo-dywersyjnej.
W 1943 roku ukończył tajną Szkołę Podchorążych ze stopniem kaprala podchorążego.
W 1944 roku został przymusowo zabrany przez Niemców do robót przy fortyfikacjach przyfrontowych; w 1945 roku powrócił do kraju, a w 1946 roku został aresztowany przez UB za działalność konspiracyjną.
W 1947 roku podjął studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i ukończył je w tej uczelni w 1952 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnictwa.
Posiada I stopień zawodowej specjalizacji inżynierskiej w zakresie przetwórstwa drobiu i jaj.
Swoją czterdziestoletnią pracę zawodową poświęcił przemysłowi drobiarskiemu. Był w nim zatrudniony na różnych stanowiskach kierowniczych w zakładach przemysłu drobiarskiego: w Lublinie (1950), Nowej Soli (1951), Zamościu (1952-1955), Międzyrzecu Podlaskim (1968-1976), Podzamczu k/Lublina (1977-1990) i w Lublinie (1991).
Twórca i racjonalizator - autor 40 wniosków racjonalizatorskich oraz nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.
Był też aktywnym członkiem Rady Techniczno-Ekonomicznej przy Zjednoczeniu Drobiarskim w Warszawie, lektorem szkoleń rolniczych, nauczycielem zawodu w Technikum Przemysłu Spożywczego w Lublinie, wykładowcą na kursach branżowych i szkoleniach na robotnika wykwalifikowanego.
Do Jego ważniejszych osiągnięć w pracy zawodowej należą: rozbudowa i modernizacja Rzeźni Drobiu w Zamościu, Ubojni w Tomaszowie Lubelskim, Zakładu Drobiarskiego w Międzyrzecu Podlaskim oraz uruchomienie Zarodowej Fermy Drobiu w Podzamczu, a także uruchomienie mechanicznej obróbki drobiu grzebiącego w Zamościu i Tomaszowie.
W szczególności generalna modernizacja Zakładu Drobiarskiego w Międzyrzecu Podlaskim pozwoliła na wielokrotne zwiększenie produkcji i rozwinięcie wielu asortymentów na eksport.
W dziedzinie ochrony środowiska Kol. Szepietowski był inicjatorem budowy oczyszczalni ścieków łącznie z budową studni głębinowych, wodociągów i kanalizacji oraz centralnego ogrzewania.
W Fermie Zarodowej w Podzamczu uruchomił produkcję piskląt zarodowych ras mięsnych w skali ogólnokrajowej.
Członek SITSpoż. od 1955 roku, pełnił liczne funkcje stowarzyszeniowe m.in.: przewodniczącego Koła Zakładowego w Międzyrzecu Podlaskim (1955-1968), w Podzamczu (1969-1976), w Lublinie (1977-1990), od 1965 roku był członkiem Zarządu OW SITSpoż. w Lublinie, członkiem Sądu Koleżeńskiego, członkiem Komisji Rewizyjnej SITSpoż. i NOT, skarbnikiem, sekretarzem oraz wiceprzewodniczącym Zarządu OW w Lublinie. Był też członkiem Komitetu Gospodarki Żywnościowej NOT przy RW NOT w Lublinie (1986-1990) oraz pełnił wiele innych funkcji społecznych.
W pracy stowarzyszeniowej był organizatorem wielu przedsięwzięć podejmowanych przez SITSpoż. w regionie lubelskim, dotyczących m.in. wystaw krajowych artykułów żywnościowych o wysokiej jakości produkcji.
Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej został wyróżniony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą i Srebrną Odznaką ?Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego?, Złotą i Srebrną Odznaką NOT, Honorową Odznaką SITSpoż., Medalami 40-lecia i 50-lecia SITSpoż. oraz 40-lecia NOT, Medalem 80-lecia Stowarzyszenia Techników m.Lublina, Honorową Odznaką za Zasługi dla Lubelszczyzny i in.
Ponadto jako żołnierz Armii Krajowej trzykrotnie został odznaczony Medalem Wojska (Londyn, 1948) i Krzyżem Armii Krajowej (Londyn, 1990).
Posiada też Odznakę ?Akcja Burza?. Jest Weteranem Walk o Niepodległość.
Godność Członka Honorowego SITSpoż. otrzymał w 1998 roku.